Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

"Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi"???

Nazi terörüne karşı vurdumduymazlığına ve yılgınlığa karşı mücadele!

"Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi"???

“Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi”???
Nazi terörüne karşı vurdumduymazlığına ve yılgınlığa karşı mücadele!
“2008′de Almanyadaki durum:Başka ülkelerden gelen insanlar, siyah tenli insanlar, yahudiler, Sinti ve Romalar, engelli instanl, aynı cinsiyete ildi duyan insanlar, evsizler, antifaşistler, antifaşist sendikacılar, tüm bu insanlar gün be gün, naziler tarafından tehtid edilme, takip edilme, tartaklanma ve hatta katledilme tehlikesiyle karşı karşıya durmaktadırlar. Burda “gün be gün” diyorsak bu öylesine söylenim bir kavram değildir. Resmi makamlar bile, Almanya”da günde en az üç nazi saldırısının meydana geldiğini kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Üstelik bu statistiklere, günlük yaşamda nazilerin faşist sembollarla dolaşmaları, nazi-sloganları ve kışkırtmaları dahil değildir.
Ve nihayetinde bu yoğun nazi terörü etki göstermektedir. Hem de paradox gibi gözüken bir etki: Doğrudan tehtid altında olanların dışındaki kamuoyunun çoğu bu terörü algılamamakta, buna alışmakta ve almanyadaki durumun doğal bir parçası olarak görmektedirler. Bu tutum kendilerini ilerici olarak gören insanlar arasında dahi giderek yaygınlaşmaktadır.
Ama şu bir gerçektir: Kim nazi terörüne kendini ,alıştırırsa’, onun tahammül ederse, iş yerlerinde , okullarda, ünüversitelerde ve sokaklarda bu terörere karşı bir şey yapmıyorsa, o şimdiden yılgınlık içine girmiştir ve demoralize olmuştur.” 2008 Almanyadaki durum: Güçlenen nazi terörü Bu bölümde, aktuel nazi saldırıların ve kundaklamaların kısa bir bilançosu verilmektedir.
Örneğin Ludwigshafen’de:
” 3 Şubatta Ludwigshafen’deki bir evde çıkan yangından türkiyeli 9 kadın ve çok hayatını kaybetti.
60′a yakın insan da kısmen ağır yaralandı. Yangının çıktığı koşullar, bunun bir nazi katliamı olduğu yönüne işaret etmekteydi. Alman devleti ise, tüm olanaklarını kullanarak, meydana gelen olayın ,yabancı düşmanlığını içeren bir arka planı’ olmadığını inandırmak için kapsamlı bir kamufule etme kampanyası başlattı.” Burjuva basının ve politikacıların alman şöve nisti aldatmaca manevralar yoluyla, nazi terörü sistematik olarak hasır altı edilmekte ve küçüm senmektedir “Problem sadece Nazileriden ibaret değil. … Nazilerin terörü ve saldırıları artık düzenli olarak basına yansıtılmamakta yada sadece kısa olarak değinilmektedir.
… Hasır altına atılamayan saldırılar ise, sadece gazetelerin en alt köşelerinde önemsiz haberler şeklinde yansıtılmaktadır. … ” Bu davranışın nasıl çalıştığı, Ludwigshafen’deki kundaklamayı hasıraltı etme manavraları örneği iler ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
Bildirinin sonucunda şunalar vurgulanmaktadır:
“Burda belirleyici olan nokta, Ludwigshafende gerçekleştirilen kundaklamanın yüzde yüz naziler tarafından yapıldığını ispatanıp, ispatlanmaycağı sorusu değildir kesinlikle. Belirleyici nokta, nazi karşıtlarını savunmaya itebilmek amacı ile, devasa uygulanan hasıraltı etme kampanyasından ibarettir. Caniyane nazi saldırısı, eğer bir caniyane nazi saldırısı olarak tanımlanabilmesi için onun en küçük detayına kadar ispatlanabilmelidir diye talep edilmektedir. Eğer şayet böylesi bir eylemde gerçekten bir nazi arka planı yoksa, bu bireysel örnek, alman emperyalizme ve onun politikacıları ve medyası tarafından, nazi terörü(…)

Comments are closed.