Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Wapenexport aJs wezenlijk kenmeric van het Duftse impérialisme; "Duitse wap&ns> Duits getd, moorden mee in de hele wereld" Terinieiding betekent dat:

nl-bul-2000-02

Wapenexport aJs wezenlijk kenmeric van het Duftse impérialisme; "Duitse wap&ns> Duits getd, moorden mee in de hele wereld" Terinieiding betekent dat:

Wapenexport aJs wezenlijk kenmeric van het Duftse impérialisme; “Duitse wap&ns> Duits getd, moorden mee in de hele wereld” Terinieiding betekent dat:
“Het topthetna van de laatste maanden, de corruptie door zogenaamde “zwarte canto’s, ” die uit smeergeld van Duitse politici ter be schikking staan, wijzen duidelijk op een van de grootste etterbulten van het imperialistische systeem. De wapenexporten, ……wapenexpor ten…..vooraide zeer legale en natuurlijk ook de illegale – zijn een wezenlijk kenmerk van het Duitse impérialisme, een van de aanklachtpun ten tegen het Duitse impérialisme. Alle politieke partijen ten dietiste van het Duitse impérialisme willen en legitimeren deze exporten en bevinden zieh moreet op het niveau van oorlogmisdadi gers en oorlogstichters. De imperialistische oorlogsvoorbereiding en oorlogstichters door de bewapening is een onweerlegbaar bewijs voor de noodzakelijkheid van de proletarische revolutis tegen het Duitse impérialisme… ” Naast de reusachtigç profijten, die de wapenhandel oplevert, zijn de doelen van de Duitse imperialisten:

• contra-revolutionaire regimes tegen de bevrijdingsstrijd van onderdrukte Volkeren te ondersteimen.

• de eigen invloeduitte breiden en ande re imperialistische machten terug te dringen.

• oorlogen aan te wakkeren en te ver oorzaken, waarbij ook het inbinden van com pradorenlegers in de eigen oorlogvoering mo gelijk rnoet worden gemaaki.

• de eigen wapensystemen ‘ingevalvan oorlog te proberen \ om ze verder te ontwikke len, evenals kennis over de bewapening van potentiële oorlogstegenstanders te verkrij gen.^’(…)

Comments are closed.