Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

nl-polemik

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

Veertig jaar geleden werd het “voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging” door de CP. van China uitgegeven.
Waarom de Studie van de geschiedenis van de strijd tegen het Chroestjovrevisionisme van de grootste betekenis is Toen Chroestjov in 1958 op de XXste Partijdag van de C.P.van de Sovjet Unie aankondigde, dat het impérialisme “zijn wezen vreedzaam” zou kunnen veranderen, men zou het vriendelijk en netjes tegemoet moeten treden, dan zou het wel milder worden, en “zou het overwonnen kunnen worden”. Stalin zou veel te hard tegen het impérialisme opgetreden zijn, hij zou een “idioot een misdadiger” zijn geweest, toen juichte het hele imperialistische kamp op een voor nu voor velen onvoorstelbare wijze.
Chroestjov liet zieh in de imperialistische media vieren. De in de strijd tegen het Nazifascisme en het wereldimperialisme ervaren communistische partijen in de hele wereld waren eerst – zo Ieek het – allen volledig verlamd. Chroestjov en Kennedy arm in arm, beloften voor beloften na, leugens voor leugens na!
Zeven jaar duurde het, zeven zeer lange jaren met veel onderhandelingen en conferenties tussen de communistische partijen, zeven jaar vol met verklaringen, dat ze het met elkaar zogenaamd eens waren, tot eindelijk in juni 1963 de CP. van China als met een donderslag uit heldere h e niel, de hele atmosfeer van bedon en, de revisionistische opmars dienende “eenheid” door een openbaar verbreid document ter discussie Steide: het “voorstel tot een algemene lijn van de internationale communistische beweging”.
Over de “polemiek” De revisionistische lijn van de XXste Partijdag van de Communistische partij van de Sovjet Unie (1956) en de principíele fouten van de terechte kritiek van de Communistische Partij van China (1963) De betekenis van de principes van het wetenschappelijk communisme Het schema van de ‘Vreedzame en niet vreedzame weg” is in tegenspraak met het wetenschappelijk communisme Over het tijdperk van het impérialisme en de proletarische revolutie Over de taken en doelen der revolutie in afhankelijke, in kapitalistisch ontwikkelde en socialistische landen Over de geschiedenis en méthode van de strijd tegen het moderne revisionisme(…)

Comments are closed.