Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Tagen de vew&hmg vm de Stelling ua/f hei wetensçtoapp&ijk communisme "Arbeiders hebben geen vaderlandî

nl-bul-2000-03

Tagen de vew&hmg vm de Stelling ua/f hei wetensçtoapp&ijk communisme "Arbeiders hebben geen vaderlandî

Tagen de vew&hmg vm de Stelling ua/f hei wetensçtoapp&ijk communisme “Arbeiders hebben geen vaderlandî
* “Sinds de nationalistische ‘herverenigings roes’ wordt het Duitse chauvinisme naar bin nen en naar buiten meer en meer geforceerd, am arbeiders(sters) evenals de andere delen van de werkende bevolking steeds vaster aan de imperialistische bourgeoisie te binden, die zieh in toenemende imperialistische rivaliteit bevindt met het US-imperialisme en andere imperialistische grootmachten.
Met het parool “Proletariers aller landen verenigt U!” formuleerde het historische ge boor te document van het wetenschappelijk communisme, ‘Het Manifest van de Communi stische Parti’ een oorlogsverklaring aan elk nationalisme, dal juist voor ons in Duitsland tegenwoordig van buitengewone betekenis is.
Marx en Engels waren zieh er van bewust, dat een van de wezenlijke manoeuvres van de bourgeoisie, om het proletariaat van de revo lutie af te houden, het appel aan het ‘vader lands’ aan het ‘patriottisme’ was! Marx en Engels formuleerden: ‘de communisten wor den onder meer er van beschuldigd, dat ze het vaderland, de nationaliteit afschaffen. ‘Over het antwoord, dat Marx en Engels 1848 op deze burgerlijke demagogische beschuldiging gaven, is in de geschiedenis van de communi stische wereldbeweging sindsdien veeivuldig gediscussieerd en werkt voor Opportunisten en nationalisten als een rode lap op een stier!” m “…Men kan ze niet ontnemen, wat ze niet hebben,” Dit antwoord van Marx en Engels schept ten eerste vooral het bewustzijn, dat de bourgeoisie met nun(…)

Comments are closed.