Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Stellingen bezig met de oorlogspolitiek van het Duitse impérialisme tegen Afghanistan.

Omdat bij een samenvatting van Stellingen het gevaar bestaat, dat de İnhoud door de inkorting verminkt wordt, worden de Stellingen volledig afgedrukt.

Stellingen bezig met de oorlogspolitiek van het Duitse impérialisme tegen Afghanistan.

Stellingen bezig met de oorlogspolitiek van het Duitse impérialisme tegen Afghanistan.
Omdat bij een samenvatting van Stellingen het gevaar bestaat, dat de İnhoud door de inkorting verminkt wordt, worden de Stellingen volledig afgedrukt.
Het oktober/novernber-pamflet van “Gegen die Strömung” droeg de titel:
Ten opzichte van de Amerikaans/Britse bombardementen op Afghanistan en het besluit van de Duitse Bondsdag tot deelname aan de oorlog in en om Afghanistan:
Strijd tegen de oorlogspolitiek van het Duits impérialisme “Na wekenlange militaire propaganda hebben de Duitse imperialisten de internationale deelneming aan de oorlog van het Duitse leger (de Bundeswehr) beslo ten en ingezei. De Duitse minister van defensie werd “gemachtigd” met duizenden Duitse Soldaten ver buhen hei “Navo-gebied” in alle mogelijke delen van de we reld oorlog te voeren, van delen van Azïë tot het Arabische schiereiland en Noordoost Afrika met de aangrenzende zeegebieden. Dat is inderdaad sederi 1945 een ongekende handeling, en tegelijkertijd echter een verdere stap op de sinds tientallen jaren gevolgde weg van het Duitse impérialisme, militarisme en revan chisme in een actuele derde aanloop zijn wereldwijd im perialistisch doel door te zelten. Daarbij is onze posine ondubbelzinnig: hoewei de imperialistische agressie op het ogenblik nog hoofdzakelijk door het US-imperialis me en door het Engelse impérialisme wordt gepraktise erd, moet geprobeerd worden politiek en ideologisch als communistische kracht, het “eigen ” Duitse impérialisme te bestrijden.
De inzel in de oorlog van de Bundeswehr Staat niet alleen önder het teken van een barbaars militair offenste/ tegen Afghanistan, maar ook van een politiek en psychologisch offensief om tegenstanders van de oorlog tegen Afghanistan te isoleren, ze te désorienter en, in de war te brengen en ze in het nauw te drijven.
Strijd voor ideologische en politieke duidelijkheid is noodzakelijk, om aan deze druk niet vroeger of later toe te geven, om werkelijk met alle kracht de strijd tegen de imperialistische oorlogspolitiek en oorlogsophitserij te ontvouwen. Vervolgens zullen stellingsgewijze grondpo sities m. b. t de strijd tegen de oorlogspolitiek van het Duitse impérialisme uitgelegd worden:
I. De imperialistische agressie tegen Afghanistan bestrijden! Het Duitse impérialisme als op zieh zelf staande oorlogshaard ontmaskeren en bestrijden!(…)

Comments are closed.