Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa's van Bolivia!

nl-bul-2003-04

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa's van Bolivia!

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa’s van Bolivia!
“In dit jaar en nog verbitterder als voorheen zijn de werkenden en uitgebuite massa ‘s in Bolivia herhaaldelijk strijdend, militant en gedeeltelijk bewapend in het strijdperk getreden. Zij zijn in het hete land opgestaan tegen uitbuiting en onderdrukking door het impérialisme, vooral het US-imperialisme, en tegen de eigen heersende Massen die de uiiverkoop van de hulpbronnen van het land in het belang van hun imperialistische heren bedrijven. Na een strijd van vier weken en straatgevechten met de politie en de militairen, na meer dan 70 doden, lukte het, de president ten val te brengen. Nu moet echter weer “rust en orde ” weerkeren.
Maar de uitgebuite massa ‘s in Bolivia, met de mijnwerkers vooraan, kennen een tientallen jaren lange traditie van militante en gedeeltelijk ook gewapende strijd. Ze hebben in het verleden bewezen, dat ze zieh noch door terreur en vervolging noch door reformistische kalmering of nationalistische fräsen van de strijd laten afbrengen. De werkers in de tinmijnen, de fabrieksarbeiders en – de arbeiders uit de Steden, de landarbeiders, de arme boeren uit het laagland en de Andes, de Studenten, de verarmde gepensioneerden, de werkloze bewoners van de armenwijken – zijn niet alleen verenigd door de antiimperialistische strijd tegen uitbuiting en onderdrukking door het impérialisme, maar als Aymara en Quetchua ook de gemeenschappelijke strijd tegen nationale onderdrukking en discriminatie. ” Hierna wordt de actuele strijd kort beschreven en op vier punten uitgelegd(…)

Comments are closed.