Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Silah ihracatı Alman emperyalizmin temel bir karakteristik özelliğidir:

"Alman silahları ve Alman sermayesi, dünyadaki katliamlara ortak olmaktadır" Bildirinin giriş bölümünde şunlara yer verilmektedir:

Silah ihracatı Alman emperyalizmin temel bir karakteristik özelliğidir:

Silah ihracatı Alman emperyalizmin temel bir karakteristik özelliğidir:
“Alman silahları ve Alman sermayesi, dünyadaki katliamlara ortak olmaktadır” Bildirinin giriş bölümünde şunlara yer verilmektedir:
“Geçtiğimiz aylarda gündemden düşmeyen, Alman politikacılarının aldıkları rüşvet para larından oluşan bir nevi ‘kara banka hesapları ‘ konusu, emperyalist sistemin büyük bir pisliğim apaçık ortaya sermektedir: Silah İhracatı!
Basbayağı legal ve aynı zamanda legal olmayan silah ihracı, Alman emperyalizminin temel bir karakteristik özelliğidir ve Alman emperyalizminin mahkum edilmesi gereken noktalarından biridir. Alman emperyalizminin hizmetince çalışan tüm siyasi partiler, bu tür ihracatları istemekte ve aklamaktadırlar ve onlar böylelikle, manevi anlamda savaş canilerinin ve savaş kışkırtıcılarının düzeyinde durmaktadırlar, tıpkı tüm emperyalist sistemin, savaş caniliği ve savaş kışkırtıcılığı sistemi olduğu gibi. Askeri donanım aracılığıyla güdülen emperyalist savaş hazırlığı ve savaş kışkırtıcılığı, Alman emperyalizmine karşı proleter devrimin zorunluluğunu zorunlu kılan tartışma götürmez gerekçelerden biridir… ” ft Ölüm Almanya9dan gelen ustalık eseridir Eski Yugoslavya, Türkiye, Endenozya, Nigerya, İran ve Irak örneklerine dayanarak bildiri, Politikacılar, Devlet memurları ve Federal Ordu Subayları ile sıkı ilişki içinde on yıllardan beri tüm dünyadaki gerici ve faşist rejimlere silah satan donanım üreticileri ve Alman emperyalizminin savaş kışkırtıcı rolünü detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır.
ft Alman emperyalizminin silah ihracatı, ezilen halkların kurtuluş hareketlerine karşı mücadele ve emperyalist etki alanlarının genişletilmesi yönündeki mücadele anlamına gelmektedir Silah ihracının beraberinde getirdiği olağan üstü yüksek kar oranının yanı sıra, Alman emperyalizmi bu bağlamda şu hedefleri gütmektedir:

• ” Ezilen halkların kurtuluş mücadelele rine karşı karşı-devrimci rejimleri güç lendirmek,
• Kendi etki alanlarını genişletmek ve karşıt emperyalist güçlerin etkisini geri letmek,
• Savaşları kışkırtmak ve başlatmak, böylelikle yerel komprador ordular kendi savaş yönetimine bağlanmasına imkan sağlanmak, # Kendi silah sistemlerini “gerçek koşullarda” deneyerek daha da mükem melleştirmek ve de muhtemel savaş karşıtlarının silah sistemleri hakkında bil gi toplamaktır…” ft Silah ihracatına karşı mücadele ve proleter enternasyonalizm “Silah ihracatının üzerine yapılan tüm tar tışmaların arka planında son tahlilde kapitalizm ve emperyalizmin saçmalığı sorunu durmak tadır. Buradan, sosyalist ekonomi sisteminin perspektifi, kapitalistlerin ve silah ihracat-(…)

Comments are closed.