Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Overvallen, mishandelingen, aanslagen, moord: Naziterreur!

nl-bul-2002-04

Overvallen, mishandelingen, aanslagen, moord: Naziterreur!

Overvallen, mishandelingen, aanslagen, moord: Naziterreur!
“In de laatste maanden is de toe stand voor alte mensen verder verscherpt, die door Nazi-terreur bedreigd zijn. Er waren minstens àrie nazimoorden, lalloze aanvallen en overvallen door nazi’s. Tegelijkertijd versterkt zieh het gevaar toenemend, dat de nazi terreur nog alteen maar zijdelings wordt geregistreerd. Dit ligi niet alteen aan het succès van de s informatie en manipulatie van de burgerlijke media, die tegenweer al in de kiem moet smoren. Het ligt ook niet alie en aan de repressie tegen de antinazistische activisten door het Duitse impérialisme en het in bescherming nemen van de nazi’s door de politie. Het ligt voor een groot deel ook aan ons zelf: aan het sluipende gif van de eigen gewenning aan de dagelijkse naziterreur en de dagelijkse nazipropaganda, aan de ontoereikende samenwerking van de anti-nazi-strijd onder elkaar en aan de onvoldoende bereidheid tot strijd” Nazimoord op Marinus Schoberl İn bet pamflet werden de gebeurlenìssen rond de moord op Marinus Schoberl door drie ter plaatse bekende en voor nazi ver gri j pen veroordeelde nazi’s in Potzlow (Brandenburg) beschreven. Aangekaart werd ook het in de doofpot stoppen door potitici en media, er zou in Potzlow geen “uitgesproken reebtse scene” zijn, hoewel er in de regio 144 nazimisdaden sindsjuli bekend geworden zijn. Het pamflet sluit met de opdracht:
“Duidelijk is: Tegen de verscherpte naziterreur moeten we beter voorlichten, meer en beter strijden. Alleen met militante tegenweer en een offensieve strijd legen de nazi’s en hun ideologie kunnen wij in een democraüsche strijd tegen nazi’s en nazisme succès beretken. ” Het pamflet be vat een kader: “Blikpunten op de naziterreur van de laatste weken” en een plakkaat “Door nazi’s vermoord”.
Het pamflet december 2002 / jarmari 2003:
Bestudeer de publicaties van het wetenschappelijk communisme:
Overtuigende argumenten voor het communisme “Er wordt meer dan 150 jaar kwaad gesproken van het communisme. Bovendİen wordt het gediscréditéerd door de politie Staat-achtige karikaturen op de communistische ideeën van Karl Marx: van de pseudo-communisten in de UdSSR, de DDR en de andere revisionistische stateli, die uiterlijk sederi het midden der 50er jaren de weg naar het communisme vertaten hebben en onder het masker van “socialisme” een siechte kopie van de westelijke kapitalistische staten creëerden, vooırlat de restauratie van het kapitalisme volledig openlijk werd bedreven. Wat İs eigenlijk het doel van het communisme? Alleen een utopìe, nooii te bereiken, orndat de mens loch alteen maar “siecht van natuur is”, een mooi maar volledig unrealistisch ideaal? Of zelf s het “duivelse leugenweefsel van joods-bolsjewistische samenzweerders, die alle en op het eigen voordeel uit zijn” zoals de nazifascisten beweren? De zwartmakerij van het communisme en zijn vervalsingen nemen steeds meer toe.
Het is geen wonder, want de moorddadige realìteit van het huldige kapitalisme İn zijn imperialistische ontwikkeling schreeuwt om het liquideren van het impérialisme, naar afschaffing van het profijtsysteem, naar socialisât ie van de productiemiddelen, enz., naar het communisme:
Een niet aflatende serie van wofoorlogen, de verscherping van uitbuiting en eilende tot de hongerdood van jaarlijks meer dan 30 miljoen mensen, die allang gevoed hadden kunnen worden, als het in het zieht “der verdoemden dezer aarde” verstandig zou toegaan, staan in krasse tegenspraak tot de steeds groter wordende en duidelijk zichtbare mogelijkheden, die principíele(…)

Comments are closed.