Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Opel'deki grev ve grev kırıcılığı üzerine:

tr-bul-2004-04

Opel'deki grev ve grev kırıcılığı üzerine:

Opel’deki grev ve grev kırıcılığı üzerine:
İkili Ders “Bochum’daki Opel fabrikası işçileri,kitle halinde işten çıkarılma tehlikesi karşısında 14.10,2004′ten 21.10.2004′e kadar grev yaptı. Bu grev sendika yönetiminin desteğiyle değil tersine ona rağmen başlatılmış ve uygulanmıştır. İG-Metali yönetimi ve Opel işçi temsilcileri, daha en başından itibaren işçilerin bağımsızca yürüttüğü grev eylemlerine karşı çıkmışlardı. Schartaulu politikacılarla birlikte Clement’ten Schröder’e uzanan zincire katılarak fabrikanın grev yüzünden tümüyle kapanacağı kor kusunu yaymaya çalıştılar Opel işçileri ise bunun yanı sıra kapitalistlerin tazminat isteme ve süresiz işten çıkartma tehditleriyle yürüttüğü yıldırma çabalarına da direnmeyi başardı. İşçi temsilciliği komisyonlarında işçi aristokrasisi tarafından girişilen tüm bölme çabalarına rağmen grev yedi gün boyunca başarıyla sürdürüldü ve ancak 21.10. günü, işçi aristokrasisinin kapitalistlerle işbirliği halinde yaptığı müdahale ve demokratikolmayan bir oylama sonucunda kırılabildi.
Apaçık birbirinin karşısına dikilmiş iki gerçeği görüy oruz burada: Bir yandan grev, bağımsızca mücadele veren işçilerin büyük gücünü ortaya koymuştur.
Diğer yandan, kapitalistlerin hizmetindeki sendika yönetiminin ve bu yönetimin denetlediği aygıtların muazzam bir gevşetici, yatıştırıcı güce sahip olduğu da açıkça görülmüştür.” OpeFin Avrupa’da toplam 12.000 işçi çıkaracağı ve bunun 3.500 ünün Bochum’dan olacağı duyulduktan sonra, Bochum’da yaklaşık 3.000 işçi Alman çalışma yasasına göre legal olmayam bir grev başlatmıştı.
Sendika ağaları, politikacılar ve işçi aristokrasisi greve karşı “Daha ilk günden itibaren grevcilerin karşısına sendika yöneticileri, politikacılar ve işçi temsilciliği bürokratlarından oluşan yekpare bir cephe çıkmıştı.
Bunların hepsi de aynı fikirdeydi: Ne olursa olsun, fa brikada çalışma devam etmeliydi.” Grevci arkadaşlarımız ile dayanışma “Dayanışma … çok güçlü… öncelikle yakın çevrenin desteği var… okul öğrencileri sınıf halinde ziyarete geliyorlar… Ama başka işyerlerinden ve branşlardan meslektaşlar da… Avrupa çapında kutlanan dayanışma gününde General Motors’tan 50.000 işçi protesto gösterileri yapıyor…” Grevin kırılması İşyeri güvenlik personelinin gözetimi altında yapılan ve işçilerin konuşma hakkına sahip olmadığı işçi toplantısında bir de oylama yapılmıştır:
“Oy pusulası berbat bir hileden ibaret. Üzerinde şu soru yazılı: ‘İşçi temsilciliği işyeri yönetimiyle görüşmeleri sürdürsün ve tekrar işbaşı yapılsın mı?’…
bir yandan görüşmeler yapılırken bir yandan da grev sürdürülsün diye bir seçenek yok.” Bu durumda 6463 kişiden sadece 1759 u grev yönünde oy kullanmıştır.
Opel’de istihdamı sürdürme mücadelesi bitmiş değildir!
“Bochum’daki Opel fabrikası işçileri başka işyerlerindeki meslektaşlarına sendika yönetimi olmadan da grev yapmanın mümkün ve gerekli olduğunu göstermiştir…. Ama bir başka gerçek de şudur: Sendikanın tepesindekiler ve Opel işçi tem silciliklerinde yer alan işçi aristokrasisi, bir kez daha işçilerin mücadelesini boğmayı başarmıştır….
Bütün bunlar, işi ortalığı yatıştırmak olanların tohumunu ektiği teslimiyet tehlikesine karşı mücadele ederek uzun soluklu bir bağımsız sımf savaşı(…)

Comments are closed.