Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Nürnberg Karından 60 sene sonra: Nürnberg mahkemelisinin tarihsel anlamını savunalım!

"Temel savaş suçlularına karşı mahkeme kararı 30 Eylül ve I Kasım 1946'da Nürnberg'de açıklandı.

Nürnberg Karından 60 sene sonra: Nürnberg mahkemelisinin tarihsel anlamını savunalım!

Nürnberg Karından 60 sene sonra: Nürnberg mahkemelisinin tarihsel anlamını savunalım!
“Temel savaş suçlularına karşı mahkeme kararı 30 Eylül ve I Kasım 1946′da Nürnberg’de açıklandı.
Göring, Kaltenbrunner, Streicher, Rosenberg, Keitel ve Frank vs. gibi Nazi ve Wehrmacht liderleri ölüme mahkum oldu ve ardından da infaz edildi. Nazi partisinin bir kısım kadro takımı, SS ve SD (Nazi gizli örgütü ve askeri gizli örgütü) ve Gestapo caniyane örgütler olarak mahkum edildi.
Alman emperyalistleri daha bugüne değin, Nürnberg mahkemesini ve onun kararlarını resmi olarak kabul etmediler. Tam tersine: Daha 1953 yılında, Nürnberg mahkemesi tarafından idam edilen bir Nazi canisi Jodl’u bir Batı Almanya mahkemesi kamuoyu önünde yeniden rehabilite etti. I945 beri Alman emperyalizminin değişik birimleri tarafından, özelliklede Naziler tarafından Nürnberg mahkemesi adi iftiralarla bombardıman edilmektedir. Bugün bu kirli işte, burjuva basını, Berlinli politikacılar ve Naziler ortak bir işbirliği içindedirler. Bir taraftan, “onlar da savaş canileriydi” yada “esas suçlu olan caniler onlardı” şeklindeki giderek dozajı artırılan parolalarla Nazi caniliklerini göreceli bir düzeye getirmek ve hatta Nazi-Caniliklerini giderek inkar etmeyi amaçlamaktadırlar. Diğer taraftan da demagojik bir şekilde ‘Nürnberg ilkeleri’, UNO bayrağı altındaki kendi emperyalist saldırıları haklı göstermek, özelliklede alman emperyalizminin dünya çapındaki askeri yayılımını haklı çıkartılmak istenmektedir.
Tüm bu saldırılara ve yalan-dolanlara karşı görev, Nürnberg mahkemesinin gerçek anlamını savunmak bir görevdir.” Nürnberg Mahkemesinin Nazi-Caniliklerini ortaya çıkartma oynadığı işlev “İkinci dünya savaşının seyri içinde şu korkunç ger çek giderek gün ışığına çıkmıştı: Nazi faşizmi kap samı, sistematikliği ve zalimliği bakımından dün yada bugüne değin eşiz olan bir canilik işlemişti.” Daha 1945/46 da mevcut olan ve realist bir tabloyu çizmek için yeterli olan delil kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır:

• “Nazi canililiklerini ortaya koyan önemli bir delik kaynağı, yaşamda kalmayı başaran Nazi caniliklerinin kurbanlarının doğrudan bilgileridir.”
• “Diğer bir kaynak ise, anti-hitler koalisyonun orduları tarafından ele geçirilebilen Nazi belgeleri idi. Hitler ve Himler, Nazi faşizminin soykırımını belgeleyen tüm kanıtları yok etme emri vermesine rağmen, Nazi bürokrasisi tüm belge ve kanıtları yok edecek oranda mükemmel değildi.”
• Önemli başka bir kaynakta, Naziler tarafından işgal edilen ülkelerde kısmen daha 1945′den önce gerçekleştirilen mahkemeler ve bu mahkemelerde ortaya çıkan, Nazi belgelerinin ve Nazilerin kurbanlarının verdikleri görgü tanığı raporları idi. Ayrıcan Nazi caniliklerini araştıran bu ülkelerdeki komisyonlarını raporları da önemli bir kaynak teşkil ediyordu. Özelliklede 1943 yılının sonlarına doğru Sovyetler Birliğinin Minsk Kiew, Lembegr ve Charkow gibi şehirlerinde Nazi canilerine karşı mahkemeler yürütülmüştü.”(…)

Comments are closed.