Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005

in Dresden, NPD - successen bij de verkiezingen onder bescherming van de Duit se Staat en geplande nazi-actie op 8 mei in Berfijn:

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005
in Dresden, NPD – successen bij de verkiezingen onder bescherming van de Duit se Staat en geplande nazi-actie op 8 mei in Berfijn:
Strijd tegen de sterker wordende nazi-beweging!
_Strijd tegen de terreur van de Staat!__ “De nazi’s in Duitsland van vandaag zijn in ieder opzicht deel van het Duitse impérialisme. De nazi’s hebben ideologisch sinds tientallen jaren de voorhoede overgenomen, of dat na zichtbaar werd aan het parool Hk ben trots, dat ik een Dititser ben ‘ of de politiek der ‘verscherping van het recht op asiel’, de ‘biätenlanders eriät’ofbij de rehabilitate van de nazi- misdadigers en bij het relativeren van de nazi-misdaden, s tuk voor s tuk namen de andere afdelingen van het Didtse impérialisme deze parolen over en zetten ze in politiek om. Actueelwas de nazi-demonstrade in Dresden tegen de geallieerden, de anti-Hitler-coalitie het diddelijkste bewijs: De 5000 nazi’s Spraken hetzelfde misschien wat drastischer uit, wat ook de 50.000 Didtsnationaal opgehitste ‘normale burgers van Dresden ‘ in hun herdenking-demonstratie tot uitdrukking brachten: De terechte oorlog tegen nazUDuitsland was eigenlijk een groot onrecht en Duitsland werd ten onrechte gebombardeerd! Maar niet alleen ideologisch ook heel robuust zijn de nazi’s voorlopers van het Didtse impérialisme, dat zieh aan de overvallen op vluchtelingen, ja zelfs de nazi-terreur tegen alle door de nazi ‘s als ‘niet Duits ‘ ingedeelde mensen voordoet.
Tegelijkertijd geldt: Aanmerkelijk meer mensen kwamen door de organen van de Staat (grensbewaking, uitzettingsacties door de politic enz.) om het leven, als door de overvallen van de nazi’s op straat. Zo hebben de nazi’s ook de funetie, in bepaald opzicht van deze Staats terreur af te leiden.
Het fiaste antwoord daarop is echter niet, de na zi’s ongemoeid te laten, maar tegen de nazi’s als deel van het probleem, als deel van de strijd te gen het Didtse impérialisme krachtig op te tre den, zonder zieh van de principíele strijd tegen het fascistischer worden van de Staat, tegen het Didtse impérialisme evenals het kapitalistische systeem te laten Ofleiden. De strijd tegen de na zi ‘s is een noodzakelijke taak in onze strijd, niet meer, maar ook niet minder. ” m “Duitse toestanden”:
Nazi-propaganda, Nazi-demonstraties, Nazi-terreur, Nazi- moorden “In het vaarwater van de algemene opmars van het Duitse impérialisme in het binnenland en in ternationaal ging en gaat de dagelijkse nazi-ter reur tot op heden ongehinderd verder. ” Verder behandelt het pamflet b.v. nazi-moorden, antisemitische misdaden, de deelname van de nazi’s in het Staatsapparat, de machtscentra der nazi’s, hun militaire bewapening.
■ Hoe het Staatsapparat en de media van het Duitse impérialisme de nazi-terreur verheimelijken en de nazi’s in bescherming nemen.
“Het staatsapparaat en de media van het Duit se impérialisme hebben een heel systeem van be drog- en camouflagemanoelivres geperfectio neerd, om het protest tegen nazi-misdaden al in de kiem te smoren en een voortdurende gewen ning’ aan de nazi-terreur door te zetten. “(…)

Comments are closed.