Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Komünist çalışmayı uzun vadeli olarak geliştirelim "150 yıldan uzun bir süredir gündemde olan bir soru, kapitalizmin, sömürünün, fabrika ve üretim araçları üzerindeki

tr-bul-2001-02

Komünist çalışmayı uzun vadeli olarak geliştirelim "150 yıldan uzun bir süredir gündemde olan bir soru, kapitalizmin, sömürünün, fabrika ve üretim araçları üzerindeki

Komünist çalışmayı uzun vadeli olarak geliştirelim “150 yıldan uzun bir süredir gündemde olan bir soru, kapitalizmin, sömürünün, fabrika ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin alternatifi olup olmadığı sorusu, işçi sınıfının mücadele günü olan I Mayıs’ta daha da güçlenerek karşımıza çıkıyor.
Komünizm hedefi bugün birçokları tarafından ‘ütopya’ sayılarak alaya alınmakta. Çoğunluğu oluşturan ve insanın insan tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmak için harekete geçen işçilerin burjuvaziyi ve tüm gericileri alaşağı edecek diktatörlüğü sayesinde sermayeye karşı zafer kazanma olasılığı, ‘kuruntu’ sayılıp bir kenara atılıyor. Bu hedeflere bağlı kalmanın sadece kapitalist sistem tarafından işlenen suçları saptayıp teşhir etmek, sadece sosyalizm ve komünizmin bakış açısını olabildiğince gerçekçi bir tarzda sunmak demek olmadığını, aynı zamanda işyerlerinde sağlam bir çoğunluğu sosyal ist devri min hazı ri an mas ı ve gerçekleştirilmesi kavgasına kazanmak için sert, uzun vadeli ve sistematik bir mücadele yürütmek anlamına geldiği, bugünkü komünist güçler tarafından açıkça bilinmektedir. Ote yandan, işçi sınıfının çoğunluğunu kazanma mücadelesi de, komünist işyeri hücrelerini oluşturmak için gerekli mücadeleyi sistematik ve planlı bir şekilde başlatıp devam ettirmek demektir.
“Almanya ‘nın kapitalist-emperyalist sisteminde yer alan büyük işletmeler üzerine ” başlıklı bölümde yer verilen olgulardan bazıları şunlardır:
Şehir proletaryayı oluşturan yaklaşık 5 milyon işçiden 2 milyon kadarı 1.000′den fazla işçi çalıştıran sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır; Büyük Britanya’da 10.000′den fazla emekçi istihdam eden işletmelerdeki işçi sayısı ise 1 milyon dolayındadır.
Ancak, işletmelerin durumunu gerçekçi bir şekilde kavramak ve öncelikle hangi işletmelerde komünist işyeri faaliyetinin yürütülmesi, proletaryanın en ileri güçlerinin komünist partisine kazanılması ve komünist işyeri hücrelerinin kurulmasına çalışmak gerektiğini belirleyebilmek için, proletaryanın sayısal dağılımının yanısıra, komünist güçlerin dikkate alacağı başka ölçütler de vardır:
“Her şeyden önce bilinmelidir ki, belli büyük işletmeler Alman finanskapitalinin sömürü merkezlerini barındırmaktadır. Yani bu işletmelerde çalışanların büyük bir bölümü kesinlikle işçi değildir; bunlar Alman finanskapitalinin dünya çapındaki sömürüsünü örgütleyip koordine eden, çoğu kez satın alınabilecek ya da çoktan satın alınmış unsurlardır.
İkincisi, her işyerinin hem mücadele geleneği hem de yenilgileri ayrı ayrı ve öncelikle işletmelere dahil olsun ya da olmasın işçi aristokrasisi, oportünistler ve sendika yöneticilerinin etkisi açısından analiz edilmelidir…” Bildirinin “Başat özelliği sendikal işyeri çalışmasından farklı olan komünist işyeri çalışmasının temel sorunları” başlıklı bölümünde komünist işyeri çalışmasının bazı ilkeleri ve çıkış noktaları açıkladı:

• ” Başka ülkelerden gelmiş işçiler arasında yapılan çalışmanın yüklediği özel görevler dikkate alınmalıdır. Özellikle her biçimiyle Alman şovenizmine ve başka ülkelerden gelen işçilerin daha da gaddarca sömürülmesi olgusuna karşı savasúmahdw.(…)

Comments are closed.