Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Irak door US-Amerikaanse en Engeise vliegtuigen gebombardeerdi Stellingname tegen de agressie van de US en de tac tiek van het Duitse impérialisme in het nabije Oosten

nl-bul-2003-01

Irak door US-Amerikaanse en Engeise vliegtuigen gebombardeerdi Stellingname tegen de agressie van de US en de tac tiek van het Duitse impérialisme in het nabije Oosten

Irak door US-Amerikaanse en Engeise vliegtuigen gebombardeerdi Stellingname tegen de agressie van de US en de tac tiek van het Duitse impérialisme in het nabije Oosten De imperialistische agressie van de US tegen Irak bestrijden!
30 maart 2003
Nade maandeniangetroepenopmars van meer dan 250.000 soidaten zijn de USA, de grootste en sterkste imperialistische grootmacht, gezamenlijk mei het Engelse impérialisme op 20 maart 2003 begonnen, Irak te bombarderen en hun gigantische moorddadige militaire machinerie in beweging te zetten voor de bezetting van dit land. De door het US- en Engelse impérialisme begonnen oorlog tegen Irak is een reactionaire, misdadige ooriog ter versteviging en uitbreiding van hun politieke, economische en strategische belangen. Ook de andere imperialistische machten gaat het om hun oereigen belangen van profijten macht.
Deze oorlog, die de irakese arbeíders en uitgebuite massa’s, de Volkeren van Irak verder ontzettend veel leed brengt, moet zonder enige restrictie als imperialistische agressie aan de kaak gestetd en bestreden worden. Het zwaargewicht van het protest tegen het barbaarse moorden door de imperialistische bombardementen op Irak te richten, heeft niets te maken met Sympathie voor het moorddadige regime van Saddam Hussein, dat een door en door reactionair, door het systeem van het impérialisme, geschapen regime is.
Deze oorlog markeert inderdaad een belangrijk moment, een nieuwe etappe in de zieh ernstig verscherpende internationale toestand met dramatische gevolgen en uitwerkingen voor de hele wereld. Dat de verschillende imperialistische machten, vooral de grootmachten, in zulke ernstige onenigheid over deze oorlog zijn geraakt, is uitdrukking van hun immens verscherpte strijd om de heerschappij in deze regio en in de hele wereld.
Er is een verbitterde strijd om de hehndeling van de invloedssferen aan de gang. Daarbij gaat het ook in het bijzonder om de zo mogelijk vergaande, door militaire interventies en militaire bezetting doorgezette directe controle van grondstoffen zoals olie tegen de imperialistische rivalen, die voor de imperialistische economie van zeer grote betekenis zijn. Tot de dramatiek van deze toespitsing hoort ook, dat de imperialistische machten voortaan versterkt beginnen, hun eigen wetten, het volkenrecht, het door hen zelf ondertekende verbod van aanvalswapens enz. met voeten te treden of zelfs voor nul en geen waarde te verklaren, om hun eigen roofzuchtige doeien tegen hun rivalen ook met handtastelijk geweld door te zetten, als de strijd om de buit overeenkomstig het hoogste principe van het imperialistische systeem, d.w.z. het maximum aan profijt, dit verlangt Met steeds groter wordende duidelijkheid kan men vaststellen, dat de kapitalistisch-imperialistische maatschappij onverbrekelijk verbunden is met rooftochten, militaire conflicten tussen de imperialistische rovers en agressies tegen de Volkeren tot aan het bloedbad der wereldoorlogen.
De taktiek van het Duitse impérialisme – onze hoofdvijand – ontmaskeren en bestrijden!
Het huichelachtige “Née tegen deze ooriog” van de Duitse Imperialisten heeft niets met “vredeiievendheid” te maken. De Duitse imperialisten nemen zelf deel aan deze barbaarse oorlog tegen Irak (havens, vliegvelden en spoorwegnet evenals steunpunten en rechten voor het overvliegen voor de Amerikaanse troepen in Duitsland, inzet van AWAC S-vliegtuigen van de Bundeswehr, ABC speurtanks in Kuweit).
Wat bij de Nazi-organen zoals de “Nationalzeitung” openlijk voor de hand ligt, geldt per definitie voor aile vredeshuichelaars van het Duitse impérialisme: zij zijn in ieder geval tegen deze oorlog van de USA, omdat, en in zo ver deze niet in “Duits belang” is, dwz. niet in het belang İs van de eigen doeien der grootmacht van het Duitse impérialisme, militarisme en revanchisme.
Het Duitse financieringskapitaal heeft in de laatste tientallen jaren onder heî motto ” tegen elke prijs in Irak zaken doen” zijn invloed in de concurrentiestrijd vooral tegen de USA massief verhoogd. Met hun afwijzing van een militaire “alleengang” van de USA, waar ze op het tegenwoordige tijdstip niets vergelijkbaars tegenover te zetten hebben, probeerden en proberen de Duitse imperialisten de oprichting van een pro-US-imperialistisch regime in Irak en daarmee ook het dreigende verlies van de profijten en de reeds behaalde invloed daar te verhinderen. Dat betekent echter niet, dat niet in de nabije toekomst een ommezwaai gemaakt kan worden en dat het Duitse impérialisme toch aan de ooriog zal deelnemen, om brokken van de buit te krijgen, die anders door de andere İm-(…)

Comments are closed.