Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

De partij nazi NPD en de staatsveiligheid:

De Nazi´s midden in het Staatsapparat!

De partij nazi NPD en de staatsveiligheid:

De aanhoudende stijd der uitgebuite en onderdrukte in Argentinië tonen de vooruitstrevende krachten van de hele wereld aan:
Zoals het is, zal het niet blijven!

De partij nazi NPD en de staatsveiligheid:
De Nazi´s midden in het Staatsapparat!

Ex Joegoslavie. Afghanistan Oesbekistan, Kuweit, Somalie…
Het Duitse imperialisme bij de derde militaire poging met als doel de wereldheerschappij!
(…)”Half december hegon de strijd der uitgebuite en onderdrukte in Argentinie opnieuw in aller hevigheid op te Mammen. De militant gevoerdc, m de eerste plaats ecowomische strijd tegen de toene mencie ver siecht ering van de levensvoor waarden, démonstratifs en massaie acties voor het verschaffen van levensmiddelen vooral in de voorstedeti van Buenos A ires, breidden zieh over het hele land uit, ontwikkelden zieh tot imposante demonstrares, stakingen en militante straatgev echten tot een regelrecht oproer. De strijd. die ten aartzien van de toenemende verarming van brede massa ‘s van werkenden spontaan ont stand, riebt t e zieh toenemend niet alteen tegen de aan houdende verpaupering. niet alleen tegen een bepaalde regering, maar ook tegen de imperial istische heersers van de reactionaire Argentijnse Staat, het imperialistische fmancieringskapitaal, en de heersende kiassen van Argentinie zelf.
Ook door terreur, parlamentarische manoeu vres ofgezwollen “antiimperialistisch ” klinkende /rasen varı de representantes der uUhutîerkias sen in Argentinie zal het hen op lange termijn niet lukken, de ontevredertheid van de massa der uitgebuite en werkende mensen in Argentinie uit de weg te ruimen. Want de strijd in Argentinie toont aan : Zoals het is, zal het niet blijven! in het kader van het imperialistische systeem is er voor de uitgebuite en onderdrukte geen opioss ìng!” Het pamflet schildert allereerst gedetailleerd het verloop van de strijd. Naast een afzonderlijk dee! met de titel “fundaméntele gegevens en feiten nub.i. Argentinie”, die basisinformatie m.b.t. economie en geschiedenis van Argentinie bevat, gaat het pamflet uitvo-(…)

Comments are closed.