Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

I Ekim/Kasım bildirisi tam 16 tez ileri sürerek Alman emperyalizminin Afganistan'a karşı sürdürdüğü savaş | ¡politikasiyla hesaplaşmaktadır. Bu tezlerin özetlenmesi kı

"Gegen die Strömung"un Ekim/Kasım bildirisi şu başlığı taşıyordu:

I Ekim/Kasım bildirisi tam 16 tez ileri sürerek Alman emperyalizminin Afganistan'a karşı sürdürdüğü savaş | ¡politikasiyla hesaplaşmaktadır. Bu tezlerin özetlenmesi kı

I Ekim/Kasım bildirisi tam 16 tez ileri sürerek Alman emperyalizminin Afganistan’a karşı sürdürdüğü savaş | ¡politikasiyla hesaplaşmaktadır. Bu tezlerin özetlenmesi kısaltma nedeniyle içerikte çarpıtmaya yol açabileceğinden,; İtezler olduğu gibi aktarılmıştır.
“Gegen die Strömung”un Ekim/Kasım bildirisi şu başlığı taşıyordu:
ABD ve İngiltere’nin Afganistan’ı bombalanması ve Alman Federal Meclisi’nin Afganistan ve çevresinde savaşa karışma kararı alması karşısında:
Alman emperyalizminin savaş politikasına karşı mücadele edelim!
“Askeri propaganda davulları haftalar boyunca Çalındıktan sonra Alman emperyalistleri Federal Ordu’nun uluslararası savaş faaliyetlerine katılmasını resmen karara bağladı ve uygulamayı başlattı. Alman Savaş Bakanı’na ‘NATO ülkelerine ait alanın’ çok ötesine geçerek Asya’nın çeşitli bölgelerinden Arap Yarımadası’na ve Kuzeydoğu Afrika’ya kadar (bu bölgelerin kıyılarındaki deniz alanları da dahil olmak üzere) dünyanın pek çok yerinde binlerce Alman askeriyle savaş yürütme ‘yetkisi tanındı1. 1945′ten beri benzeri görülmemiş bir uygulamadır bu. Ama aynı zamanda Alman emperyalizmi, militarizmi ve intikamcılığmm üçüncü bir atılımla dünya çapındaki hedefine ulaşabilmek için onyıllardır izlediği yolda atılmış yeni bir adımdır. Bİzim bu konudaki tavrımız ise apaçıktır: Her ne kadar emperyalist saldırganlık şimdilik hâlâ ağırlıkla ABD emperyalizmi ve İngiliz emperyalizmi tarafından yürütülüyor olsa da, Almanya’daki bir komünist güç olarak görevimiz her şeyden önce ‘kendi devletimizin’ emperyalizmine, yani Alman emperyalizmine karşı mücadele etmektir. ” Federal Ordu’nun savaşa katılması Afganistan’a yöneltilmiş barbarca bir askeri saldın olduğu gibi, aynı zamanda da Afganistan’a karşı savaşa muhalefet eden güçleri yalıtmak, dağıtmak, sasıtmak ve köşeye sıkıştırmak için girişilmiş politik ve psikolojik bir saldırıdır. Bu baskıya eninde sonunda boyun eğmemek, emperyalist savaş politikası ve savaş kışkırtıcılığına karşı mücadeleyi olanca gücüyle geliştirebilmek istiyorsak, ideolojik ve politik açıklık sağlamak için uğraş vermek kaçınılmaz bir gerekliliktir. Aşağıda Alman emperyalizminin savaş politikasına karşı mücadelenin temel yaklaşımları tezler halinde ortaya konmaktadır:
I. Afganistan’a karşı sürdürülen emperyalist saldırganlıkla mücadele edelim! Alman emperyalizmini başlı başına bir savaş odağı olarak teşhir edelim ve bununla savaşalım!
1. Afganistan’a karşı canice ve emperyalist bir savaş sürdürülüyor New Yok ve Washington’da düzenlenen saldırılar bahane edilerek ABD ve İngiliz savaş makinelerinin Afganistan’a saldırılması bir savaş suçudur ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez. ABD emperyalizminin 1945′ten buyana dünya çapında işlediği tarihi suçların yeni bir sayfasıdır bu.
2. Yayılmacılık ve ABD emperyalizminin güç gösterisi 7 Ekim 200l’de Afganistan’a karşı başlatılan askeri saldırı her şeyden önce ABD ve İngiliz emperyalizminin bir savaşıdır ve bu emperyalist güçlerin politik, ekonomik ve stratejik çıkarlarını güvenceye almak ve genişletmek amacıyla sürdürülmektedir. Somut olarak, ABD emperyalizminin yanı sıra İngiliz emperyalizminin de istilacı saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Ama diğer emperyalistler de Afganistan ve çevresinde çok eskilerden kalma parasal ve siyasi çıkarların peşindedir. Orta Asya ülkelerinde etki alanları, hammadde kaynakları, ticaret yollan ve pazar olanaklarını ele geçirmek üzere keskin bir rekabet patlak vermiştir ve bu çatışma, zayıf düşmüş bir emperyalist güç olan Rusya ile kendi aralarında da rekabet halinde bulunan diğer büyük emperyalist güçler arasında sürmektedir.
Böyle büyük ve uzun vadeli bir askeri girişim aynı zamanda dünyanm bugünkü ve özettikle gelecekteki büyük devrimci güçlerine karşı da ağır bir tehdit(…)

Comments are closed.