Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Het dilemma van de, van de vakbeweging afhankelijke, stakingsbeweging:

De staking van de bouwarbeiders in juni 2002 "Van i7.6.2002 tot 26.6 2002 staakten voor de eerste keer sinds ¡945 totaal 32.000 bouwvakarbeiders op ca.

Het dilemma van de, van de vakbeweging afhankelijke, stakingsbeweging:

Het dilemma van de, van de vakbeweging afhankelijke, stakingsbeweging:
De staking van de bouwarbeiders in juni 2002 “Van i7.6.2002 tot 26.6 2002 staakten voor de eerste keer sinds ¡945 totaal 32.000 bouwvakarbeiders op ca.
2800 bouwplaatsen in heel Duitsland voor betere arbeidsvoorwaarden en loonsverhogingen. Hoe belangrijk en noodzakeiijk deze staking voor veel arbeiders sinds tientallen jaren is, toont dit echter ook het dilemma aan van de strijd, die onder controie van de Duitse DGB-leiding en het Duitse vakbondsapparaat staat.
Ten eeiste wordt gemobiliseerd voor ontoereikende eisen (4,5 procent voor aile tariefarbeiders), en de staking de nek omgedraaid, als de eisen nog maar net voor de helft zijn ‘Voorgezet”, wat dan ook nog als groot succès wordt verkocht. Daarmee zijn demoralisatie en resignatie bij de strijdbare coliega’s voorgeprogrammeerd Ten Iweede blijkt ookjvist in deze staking, hoe door staatsdragende-chauvinistische politiek der vakbondsleiding de reactionaire binding der arbeidersmassa aan het Duitse impérialisme bespoedigd en verstevigd wordt. Want in eerste instantie geldt bij hen “gelijk loon voor gelijke arbeid” voor alle arbeiders. In werkelijkheid rieht hun chauvinistische politiek zieh juist tegen de, het meest uitgebuite en van rechten ontdane arbeiders uit andere landen van herkomst, die gedwongen zijn, hier zonder papieren te leven en te werken. “Ten eerste wordt gemobiliseerd voor ontoereikende eisen (4,5 procent voor alle tarief arbeiders), en de staking de nek omgedraaid, als de eisen nog maar net voor de helft zijn ‘Voorgezet”, wat dan ook nog als groot succès wordt verkocht. Daarmee zijn demoralisatie en resignatie bij de strijdbare coliega’s voorgeprogrammeerd.
Ten tweede blijkt ookjuist in deze staking, hoe door staatsdragende-chauvinistische politiek der vakbondsleiding de reactionaire binding der arbeidersmassa aan het Duitse impérialisme bespoedigd en verstevigd wordt. Want in eerste instanüe geldt bij hen “gelijk loon voor gelijke arbeid” voor alle arbeiders. In werkelijkheid rieht hun chauvinistische politiek zieh juist tegen de, het meest uitgebuite en van rechten ontdane arbeiders uit andere landen van herkomst, die gedwongen zijn, hier zonder papieren te leven en te werken. ” In het pamflet wordt eerst over het verloop van de staking bericht en de solidariteit van de arbeiders uit andere landen aangetoond, die weigerden als stakingsbreker ingezet te worden.”Ten eerste wordt gemobiliseerd voor ontoerei-(…)

Comments are closed.