Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Gerici 175. Madde ve Nazi faşizmi Eşcinsel tercihte bulunan insanlara karşı her türlü kışkırtma ve farklı muameleye karşı çıkalım Bildirinin giriş bölümünde şunlar tes

tr-bul-2007-01

Gerici 175. Madde ve Nazi faşizmi Eşcinsel tercihte bulunan insanlara karşı her türlü kışkırtma ve farklı muameleye karşı çıkalım Bildirinin giriş bölümünde şunlar tes

Gerici 175. Madde ve Nazi faşizmi Eşcinsel tercihte bulunan insanlara karşı her türlü kışkırtma ve farklı muameleye karşı çıkalım Bildirinin giriş bölümünde şunlar tespit edilmektedir:
“Nazi rejimi o denli kapsamlı ve çok caniliklerde bulundular ki, – bilumum burjuva önyargısının da etkisinde kalarak – bu caniliklerden hiçte küçüm senemeyecek bir alanı gözden kaçırma veya kü çümseme tehlikesi reel olarak bulunmaktadır: O da Nazilerin “erkeklik anlayışı” ve Nazilerin ‘homo seksüelliği’ imha etme çabası. Ta Kaiserreich döne minde ardından Cumhuriyet döneminde erkeklerin eşcinselliği cezalandırılmaktaydı. KPD tamda bu 175. ceza maddesinin ortadan kaldırılması üzeri ne kapsamlı bir mücadele yürüttü, fakat Naziler 1933′de zaferi elde edebildiler. Naziler, eşcinsel er keklere yada eşcinsel olarak değerlendirilen yada eşcinsel odluğu ihbar eden insanlara karşı amansız bir kovuşturma yürüttüler, bu 175. ceza maddesine dayanarak soruşturma açma, cezalandırma, ha pise atma ta ki Temerküz Kamplarına gönderme yi daha içermekteydi. Bugün komünizme yönelik hiçbir yoldaş bu gerçeklere gözlerini kapayamaz.
Aynı zamanda eşcinsellere karşı Nazilerin uygula dıkları canilikler üzerine bilinçleri açmak bugün de önemli bir görevdir. Bu aynı zamanda, dünya komünist hareketinin ve devrimci KPD’nin pozis yonlarını eleştirici ve özeleştirici bir şekilde bilimsel ve devrimci dayanışmacı bir tarzda ele almak ve konuya açıklık getirmenin de bir önkoşuludur.” Devamla bildiride şu tespitler yapılmaktadır:
“Başlangıçta Nazi faşizminin ‘homoseksüellere’ yani eşcinsellere, (Naziler birinci sırada erkek eşcinselleri hedef seçiyorlardı) karşı caniliklerini ortaya koyarken, ilk etapta şu soru karşımıza çıkmaktadır:
Nazi faşizminin bu azınlığa karşı uyguladığı baskının özel yönü neydi? Zira şu bir gerçektir ki, hala yürürlükte kalan 175. madde 1945′den sonra… bu azınlığa karşı uygulanan baskı… batı Almanya’da hiç de son bulmadı… ” Eşcinsel insanların, Nazi faşistleri tarafından farklı muamele görmesi, kovuşturulması ve katledilmesi Bildiri, Nazi faşistlerinin homoseksüellere karşı uyguladığı caniliklerinin şu aşamalarını özelle vurgulamaktadır:

• Naziyasaları,kayıtetmekvekovuşturma-bunlar, 1933′de kitap yakılması, Homoseksüellere karşı uygulanan düşmanlığın yeni bir uç noktasını teşkil eden 1934 “Röhm Ayaklanması”, 1935′de §175. paragrafın daha da kesinleştirilmesi, 1936′da Homoseksüelliğe ve kürtaja karşı mücadele için bir Merkezin (“Reichszentralle”) oluşturulması aşaması idi.

• Polis devleti yoluyla uygulanan kitlesel terör jurnalleme, kovuşturma ve kitlesel tutuklamalar gündemde olduğu bir atmosferin içinde uygulanan hadim edilmesi.

• Cezalandırma komandoları, Nazi Temerküz kamplarında uygulanan sadist muameleler ve katliamlar. 1940 1945 yılları arasında Naziler, hapishanelerde, psikiyatrik kurumlarda ve KZ’lerde katliamlarını giderek yoğunlaştırdılar.(…)

Comments are closed.