Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

"Een steeds weer in de antinazistische strijd opgedane ervaring is:

nl-bul-2001-01

"Een steeds weer in de antinazistische strijd opgedane ervaring is:

“Een steeds weer in de antinazistische strijd opgedane ervaring is:
iedere conséquente strijd tegen de nazi’s wordt direct met het Staatsappa rate geconfronteerd, dat de nazi-tegenstanders de weg afsluit, ze omsingelt, arresteert en terrori seert tot aan criminalisering van gehele organi saties en verbanden van verzet tegen de nazifasci sten… Het is ook dit omvattende en systematische karakter van terreur van de Staat waarom wij zeggent dat de steeds meer fascistisch wordende Staat tegenwoordig de grootste dimensie van de reactionaire terreur uitmaakt en dat de strijd tegen de nazi’s alteen succès kan hebben, als die verbonden wordt met de strijd tegen de steeds meer fascistisch worden van de Staat, die zieh vooral tegen de vluchtelingen en de democrati sche en revolutionäre krachten rieht.
Er moet gediscussieerd worden, koe het lukken kan, de strijd tegen de nazi ‘s en de strijd tegen de steeds meer fascistisch worden van de Staat tot een eenheid van democratische strijd tegen het Duitse impérialisme te verbinden. Daarvoor is het echter niet alteen nodig, een duidelijke voor steiling van de samenwerking van de nazi’s met de Duitse Staat te hebben, maar gaat het vooral ook daarom, de tegenwoordige omvang van de steeds meer fascistisch worden van de Staat en de uitbreidingsmogelijkheden juist in te schatten.
Kortom: wij moeten onze vijanden precies ken nen, om ze werkelijk effectief te kunnen bestrij den!” ■ Moorddadige uitwijzingsterreurtegen vtuchtelingen Zoficfar oök fflaar “ert milIìmeter In de strijd tegen de na
*i’s terug to wEjken
* de sfeijd fegen de uttwijtfngsterreur en tiet steeds meer fasctetisch worden van de Staat versterben!
_Tagen de staatsteıreurl_(…)

Comments are closed.