Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Dünyanın emperyalist efendileri her şeyi KONTROL EDEMİYOR!

Dünyanın sömürülen ve ezilen halklarının haklı mücadeleleri durdurulamaz!

Dünyanın emperyalist efendileri her şeyi KONTROL EDEMİYOR!

Dünyanın emperyalist efendileri her şeyi KONTROL EDEMİYOR!
Dünyanın sömürülen ve ezilen halklarının haklı mücadeleleri durdurulamaz!
“Burjuva basına bakılacak olursa, her şey emperyalist iktidar sahiplerinin denetimi altında ve her türlü direniş sonuçsuz kalmaya mahkûm.
Bu yalanı inandırıcı gösterebilmek için emperyalizme karşı verilen tüm gerçek mücadeleleri ulus-lararası düzeyde örtbas etmeye çalışıyor, Güney Kore’deki, Nepal’daki vb. önemli mücadele ve hareket Ieri sayfa kenar larına iteliyor, niteliğini çarpıtıyor ya da başka yollar deniyorlar. Irkçılığa karşı protesto eylemleri, antinazi mücadeleler ve özellikle Alman işyerlerindeki protesto eylemleri çoğu kez suskunlukla geçiş-tiriliyor. ” Bildiride daha sonra önemli iki mücadele hareketi örnek olarak sunulmaktadır:
Keskin bir mücadele veren Güney Koreli işçilerden öğrenelim ve onların kavgasını tanıtalım ve destekleyelim!
Yıllardan beri gerçekten mücadeleci ve kısmen de militan bir nitelikle sürmekte olan Koreli işçilerin özellikle öne çıkan dört eylemi kısaca tanıtılıyor:
Gerici devlet aygıtının coplu polis saldırılan, tutuklamalar ve koğuşturma uyguladığı büyük baskılara rağmen Koreli işçiler, bir Yıllardan beri gerçekten mücadeleci ve kısmen de militan bir nitelikle sürmekte olan Koreli işçilerin özellikle Öne çıkan dört eylemi kısaca tanıtılıyor: Gerici devlet aygıtının, polisin vahşi coplama eylemi, tutuklama ve koğuş-turma gibi kapsamlı baskılarına rağmen, Koreli işçiler kısmen öğrencilerin ve köylülerin de desteğiyle, grevler yapmakta ve fabrikaları işgal etmektedir.
Nepal’da feodal tutuculuğa ve emperyalist köleleştirmeye karşı yürütülen silahlı özgürlük hareketini destekleyelim!
Nepal’da 1996′dan beri silahlı bir özgürlük savaşı sürüyor.
“Silahlı mücadelenin temeli, büyük bölümü son derece yoksul, topraksız ya da sözü edilemeyecek kadar küçük toprak sahibi köylü kitlelerinin yaşadığı … geniş, ulaşılmaz ve dağlık kırsal alanlardır. … Burjuva medyası bile arada sırada Nepal’daki 75 ilin üçte birinden fazlasının büyük ölçüde devrimci güçlerin silahlı kontrolü altında bulunduğunu itiraf etmektedir. ” Bu savaşın önemli özelliklerinden biri de, kadınların silahlı mücadeleye de büyük oranda katılması ve silahlı mücadelenin sadece kırlarda değil kentlerde de sömürülen kitlelerin geniş çaplı eylemleriyle bağlantılı olmasıdır.
Nepal devleti silahlı mücadeleye kanlı bir terörle cevap veriyor. Bir yandan da Alman emperyalistleri gerici iktidarı öncelikle silah sevkıyatı ve süah sanayiinde kullanılan makinelerle destekliyor.
“Alman emperyalizminin Nepal’daki devrimci özgürlük mücadelesini bastırmak için giriştiği bu gibi oyunları açığa çıka-rıp bunlara karşı mücadele etmek, Alman-’yadaki işçilerin ve tüm ilerici güçlerin görevidir. Böyle bir caniliğe göz yuman, daha ötesi destek verenler, suça ortak olur. Diğer yandan, tüm antiemperyalist eğilimli güçlerin görevi, Nepal’daki devrimci özgürlük mücadelesine moral vermek, politik ve maddi düzeyde olabildiğince destek sağlamaktır. Bunun içerdiği ve gerektirdiği bir faaliyet de, Nepal’da komünizmin kızıl bayrağı altında hareket eden(…)

Comments are closed.