Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Devlet terörüne karşı duralım!

Nazilere karşı mücadelede tek bir geri adım dahi atmadan, devletin sınırdışı etme terörüne ve faşistleştirme girişimine karşı mücadeleyi güçlendirelim!

Devlet terörüne karşı duralım!

Devlet terörüne karşı duralım!
Nazilere karşı mücadelede tek bir geri adım dahi atmadan, devletin sınırdışı etme terörüne ve faşistleştirme girişimine karşı mücadeleyi güçlendirelim!
“Anti-Nazi mücadelede hep yüz yüze gelinen gerçek şudur: Nazilere karşı verilen her türlü tutarlı mücadele, karşısında derhal bu devlet aygıtım bulur; Nazi karşıtlarının yolunu kesen devlet, onları kıstırır, tutuklar ve faşist Nazilere karşı direnişi yürüten bütün Örgütleri ve ilişkileri yasadışı ilan edecek ölçüde terörize eder… Bugün devlet eliyle yukarıdan faşistlesin-menin, gerici terörün en önemli yanını oluşturduğunu bize söyleten, işte devlet terörünün bu kapsamlı ve sistematik karakteridir. Nazilere karşı mücadele, ancak en başta göçmenleri, dev rimci ve demokratik güçleri hedef alan dev letsel olarak faşistleştirmeye karşı mücadele ile birlikte sürdürülürse başarılı olabilir.
Nazilere ve devlet eliyle faşistleştirmeye karşı mücadelenin, Alman emperyalizmine karşı bütünsel bir demokratik mücadele için de nasıl birleştirilebileceğinin tartışılması gerekir. Bunun için sadece Nazilerin ve Alman devletinin işbirliği konusunda net bir düşünceye sahip olmak yetmez; devletsel faşistleştirmenin bugünkü boyutlarını ve daha da genişleme olasılıklarını doğru değer lendirmek gerekir. Kısaca söylersek; düşman larımıza karşı etkin bir mücadele yürüte bilmek için, onları iyi tanımak zorundayız!” ■ Devletin göçmenlere uyguladığı acımasız sınırdışı etme terörü Gitgide yükselen insanlık dışı Nazi terörü özellikle göçmenleri hedef alıyor. Öte yandan ise, Alman devlet aygıtı uyguladığı modern devlet terörüyle, göçmenlere karşı girişimlerin baş aktörü konumundadır; zorunlu vize politikası, sınırda aldığı önlemler, kısa süre için verdiği, kesin olmayan ikamet statüsü, başka ülkelerden gelen insanlara karşı çıkarılan özel yasaları ağırlaştırması, baraka ve kamplarda uygulanan insan onuruna aykırı muamele, şovenistçe kışkırtılan Alman polislerinin ve BGS’lilerin (Sınır Koruma) kötü muameleleri, acımasız sınır dışı etme pratikleri, başka gerici devletlerin işkencecilerine ve cellatlarına doğrudan teslim politikaları hep buna hizmet eder. Bildiride devamla şöyle deniyor:
“Bugün bütün bu önlemler ve beraberindeki şovenist kışkırtma eşliğinde, emperyalist Alman devleti ‘yabancılar dışarı’ politikasını çok geniş bir kapsamda uygulamakta, böylece bir yandan Nazi terörünün beslendiği zemini yaratmaktadır. Göçmenlere uygulanan devlet terörüne, devletsel faşistleştirmenin son yıllardaki yükselişi bağlamında bakmak gerekir. ” ■ Devletsel faşistleştirmenin aşamaları Bildiri devletsel faşistleştirmenin 90′dan bu yana gözlemlenen şu aşamalarını irdelemektedir:
“Yabancılara karşı ırkçı özel yasaların ağırlaşması ve “iltica hakkı”nın fiilen kaldırılması, diğer ülkelerin devrimci ve demokratik örgütlerini hedef alan baskının artması, devletin demokratik, kendi kurumlarına ve terör uygulamalarına karşı çıkan eylemlere(…)

Comments are closed.