Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!

Strijd tegen het Duitse chauvinisme!

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!
Strijd tegen het Duitse chauvinisme!
“Op deze eerste mei treden acht Oost – en Zui deuropese landen, Estland. Letland, hitouwen, Polen, de Tsjechische Repuhliek, Slowakije, Hon garije, Slovénie, evenals Malta en Cyprus bij tot de Europese Unie, waarmee de EU met 10 stolen uitgebreid wordt. Dat de heersers in Europa de termijn van de uitbreiding van de EU op de eerste mei hebben vastgelegd, de internationale strijd dag van de arbeiderskiasse, is een provocate voor de werkende massa, voor de arbeiders in Duits land en in de andere EU-landen. Ten aanzien van 20 miljoen werklozen, ten aanzien van de voor tgaande verarming, en ten aanzien van de toene mend verslechterende arbeids-en levensomstandi gheden der werkenden in de EU-landen is meer dan duidelijk, dat het imperialistische project van een ‘verenigd Europa’door de heersers over de ruggen en tegen de elementair-sociale belangen van de massa der werkenden doorgezet wordt.
Met niet gering mediavertoon vefsiaan de partijen, vertegenwoordigers en Propagandisten van het Duitse impérialisme de kirnst in de laatste maan den in samenhang met de uitbreiding van de EU naar het Oosten en het debat om een Europees wetsvoorstel, het project ‘verenigd Europa ‘ met behulp van het Duitse chauvinisme te bevorderen, om de hégémonie van het Duitse impérialisme, militarisme en revanchisme te verkeimelijken of zelfs meer of minder openlìjk te rechtvaardigen.
Wat het Duitse impérialisme bij het bereiken van zijn doelen in twee wereldoorlogen niet gelukt is, bereidt het zieh nu er op voor, de onde doelen op nieuw door te zetten: het verkrijgen van de hégé monie in Europa als bepalende stop ter verwerke lijking van zijn wereldwijde overheersingplannen.11(…)

Comments are closed.