Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

De imperialistische Bieren in de wereld" hebben niet alles in hurt macht!

De rechtvaardige strijd van de uitgebuite en onderdrukte mensen inde wereld zijn nièt.te stoppen!

De imperialistische Bieren in de wereld" hebben niet alles in hurt macht!

De imperialistische Bieren in de wereld” hebben niet alles in hurt macht!
De rechtvaardige strijd van de uitgebuite en onderdrukte mensen inde wereld zijn nièt.te stoppen!
“De burgertijke media verkündigen, dai de imperialistische machthebbers ‘alles in hun macht’ zouden hebben en dat tensione elk verzet tegen hun heerschapp ij zonde r re s uitaa t zou z ijn. Om dit leugenachtige beeld aannemelìjk îe laten schijnen, proberen ze alle werkelijke strijd tegen het impérialisme internationaal in de doofpot te stoppen, plaatsen belangrijke strijd en bewegingen, zoals in Zuid Korea, Nepal enz. ah randnotities, verdraaien hun karakter enz. Antiracistische protestadles, antinazistische strijd en vooral ook protestacties in bedrijven m Duitsland worden meesial verzwegen. ” Vervolgens worden in het pamflet als eerste twee uitÄtekende stríjdbewegirigen voorbeeldig uiteengezet:
Van de hard strijdende arbeiders in Zuid Korea leren, hun strijd propageren en ondersteunen!
Uit de acties, van de sinds jaren werkelijk strijdbare en ten dele ook militante beweging der Koreaanse arbeiders worden vier uitstekende acties kort besehreven. Onder grote repressie van het reactionaire staatsapparaat zoals meedogenloze knuppelinzetten van de politic, arrestaties en vervolging, hielden de arbeiders stakingen en fabriekbezettingen, gedeeltelijk met ondersteuning van Studenten en boeren en boerinnen.
De bewapende bevrijdingsstrijd in Nepal tegen de feodale reactie en imperialistische knechting ondersteunen Sedert 1996 vindt een bewapende bevrijdingsstrijd in Nepal plaats.(…)

Comments are closed.