Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

GDS siyasi bildiriler

Gegen die Strömung’un (Akıma Karşı) Bildirileri

1999 03

Alman emperyalizminin Yugoslavya'ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşına karşı var gücümüzle mücadele edelim!

Alman emperyalizminin Yugoslavya’ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşına karşı var gücümüzle mücadele edelim!

1999 02

0 Mayıs – 28 Temmuz 1996 tarihi arasında gerici Türk devletinin zindanlarında gerçekleşen açlık grevleri

GDS ile Spartakus'un ortak bildirisi

GDS ile Spartakus’un ortak bildirisi: 20 Mayıs – 28 Temmuz 1996 tarihi arasında gerici Türk devletinin zindanlarında gerçekleşen açlık grevleri

1999 01

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almanlaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda

Almanya'da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındakı ortak çalışma üzerine

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almanlaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda edelim! Almanya’da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındakı ortak çalışma üzerine

1997 06

Lenin'in "Devlet ve Devrim" adlı eserinin aktüel anlamı üzerine:

Devlete kariı belenen batıl inanca karşı mücadele!

Lenin’in “Devlet ve Devrim” adlı eserinin aktüel anlamı üzerine: Devlete kariı belenen batıl inanca karşı mücadele!

1997 04 05

Komintern'in önderliğindeki "Proleter Kızıl Yardım"ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım:

Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

Komintern’in önderliğindeki “Proleter Kızıl Yardım”ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım: Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

1996 07 08

1956 SBKP 20. Parti Kongresi:8

Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir!

1956 SBKP 20. Parti Kongresi: Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir!

1995 08

Açlık grevi yapan Kürtler, Frankfurt/Main'da 27.7.95 tarihinde polise ait SEK-Birlikleri tarafından coplarla dağıtıldı!

Kürtlere karşı polis terörü!

Açlık grevi yapan Kürtler, Frankfurt/Main’da 27.7.95 tarihinde polise ait SEK-Birlikleri tarafından coplarla dağıtıldı! Kürtlere karşı polis terörü!

1994 04

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırtmaza son!

Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırtmaza son! Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

1994 01

tün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim!

PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleitirilmeine ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

Bütün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim! PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleitirilmeine ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

1993 07

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım! Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım! Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

1984 09

İbrahim Kaypakkaya'nın eserlerini köklü bir şekilde inceleyelim!

Reformizmin batağına batmış "eski önderleri" kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişini çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlayalım!

Reformizmin batağına batmış “eski önderleri” kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişini çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlayalım! İbrahim Kaypakkaya yoldaşın gösterdiği yoldan yürüyelim!