Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Türkçe

nr 09 10 11 12

tr-gds-nr-09-10-11-12

tr-gds-nr-09-10-11-12

1999 03

Alman emperyalizminin Yugoslavya'ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşına karşı var gücümüzle mücadele edelim!

Alman emperyalizminin Yugoslavya’ya yönelik sürdürdüğü saldırı savaşına karşı var gücümüzle mücadele edelim!

1999 02

0 Mayıs – 28 Temmuz 1996 tarihi arasında gerici Türk devletinin zindanlarında gerçekleşen açlık grevleri

GDS ile Spartakus'un ortak bildirisi

GDS ile Spartakus’un ortak bildirisi: 20 Mayıs – 28 Temmuz 1996 tarihi arasında gerici Türk devletinin zindanlarında gerçekleşen açlık grevleri

1999 01

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almanlaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda

Almanya'da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındakı ortak çalışma üzerine

Alman emperyalizminin sınırdışı etme politikasını ve Almanlaştırma girişimleri keskinleştirilmesi karşısında öncelikle proleter enternasyonalizmini ve komünizmi propaganda edelim! Almanya’da bulunan değişik milliyetlerden devrimci güçler arasındakı ortak çalışma üzerine

1997 06

Lenin'in "Devlet ve Devrim" adlı eserinin aktüel anlamı üzerine:

Devlete kariı belenen batıl inanca karşı mücadele!

Lenin’in “Devlet ve Devrim” adlı eserinin aktüel anlamı üzerine: Devlete kariı belenen batıl inanca karşı mücadele!

1997 04 05

Komintern'in önderliğindeki "Proleter Kızıl Yardım"ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım:

Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

Komintern’in önderliğindeki “Proleter Kızıl Yardım”ın tecrübelerinden bugün için dersler çıkartalım: Tüm devrimci ve demokrat tutuklulara özgürlük!

1996 07 08

1956 SBKP 20. Parti Kongresi:8

Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir!

1956 SBKP 20. Parti Kongresi: Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolojik dönüm noktası teşkil etmektedir!

1995 08

Açlık grevi yapan Kürtler, Frankfurt/Main'da 27.7.95 tarihinde polise ait SEK-Birlikleri tarafından coplarla dağıtıldı!

Kürtlere karşı polis terörü!

Açlık grevi yapan Kürtler, Frankfurt/Main’da 27.7.95 tarihinde polise ait SEK-Birlikleri tarafından coplarla dağıtıldı! Kürtlere karşı polis terörü!

1994 04

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırtmaza son!

Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

Kürt kadın ve erkek yoldaşlara karşı yapılan kışkırtmaza son! Kürt kurtuluş hareketine karşı getirilen adi gerekçeleri geri püskürtelim!

1994 01

tün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim!

PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleitirilmeine ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

Bütün ülkelerden demokratik ve devrimci örgütler arasındaki işbirliğini geliştirelim! PKK ve diğer Kürt örgütlerinin yasaklanmasına, devletin faşistleitirilmeine ve Nazi çetelerine karşı mücadeleyi örgütleyelim!

1993 07

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım! Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

Modern revizyonizme karşı mücadele ederek proleter enternasyonalizmini savunalım! Bütün dünyadaki komünist güçlerin birliği için!

1984 09

İbrahim Kaypakkaya'nın eserlerini köklü bir şekilde inceleyelim!

Reformizmin batağına batmış "eski önderleri" kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişini çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlayalım!

Reformizmin batağına batmış “eski önderleri” kovalım ve Türkiye devrimci hareketinin yeni bir yükselişini çok yönlü ve uzun vadeli olarak hazırlayalım! İbrahim Kaypakkaya yoldaşın gösterdiği yoldan yürüyelim!

2010 01

Dresden’deki Nazi gösterisini engelleyelim!

“Savaş caniliği Dresden” şeklindeki Nazi ideolojisini geri püskürtelim!

Dresden’deki Nazi gösterisini engelleyelim! “Savaş caniliği Dresden” şeklindeki Nazi ideolojisini geri püskürtelim!

Nazilerin Dresden in bombalanması ile ilgili ileri sürdüğü gerekçelerle içerik olarak ilgilenmekten korkmak bir tesadüf değildir. Dresden’deki Nazi gösterisini engellemek için yürütülen hazırlık çalışmalarında, aktivistler arasında uzun zamandan beri mevcut olan çelişkiler iyice gün ışığına çıktı. Eylemleri hazırlayan güçlerin bir bölümü, Nazilere karşı hareketin mümkün mertebe geniş çaplı olarak yürütülmesinin gerekliliği doğal olarak, “etabile” olmuş burjuva partileri ile Naziler arasındaki özellikle de Dresden konusunda  “içerik olarak mevcut olan” uyumluluğu bir kenara atmayı haklı çıkartmadığını doğru olarak vurgulamaktadırlar. Şubat da Dresden’deki Nazi gösterisine karşı protestoya haklı olarak katılacak başka politik gruplar ise, güya “geniş yelpazeli” bir hareketin çıkarları açısından, Dresden’in bombalanması bağlantısında yürütülen Nazi kışkırtması ve Nazi ideolojisi ile ilgilenmeyi kategorik olarak reddetmektedirler.

2009 01

Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!

Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!

„Her emperyalist ordu da olduğu gibi, Federal Ordu (Bundeswehr) da kendi nüfusu içinde belli bir dayanağa ve desteğe muhtaçtır. Burjuva medyasının da desteğini alarak, Alman emperyalizmi ve militaristleri, devasa bir propaganda mekanizmasını harekete geçirerek, adım adım  yürütülen askeri olarak etkinlik alanlarını genişletme hedeflerini dinamik etkin olarak hazırlama ve uygulamayı ve Almanyadaki nüfusu, önemli bir direnişle karşılaşmaksızın, değişik bayrakların altında hayata geçirilen giderek daha açık ve kapsamlı savaşlara hazırlamayı başardılar. Bunun ötesinde, Alman emperyalistleri, başkalarını  özellikle de ABD emperyalistlerini hedef göstererek, kendilerini ‘barış seven’ ve ‘insancıl’ olarak lanse ederek, kendi savaş hareketlerini ve caniliklerini hasır altı etmeyi başardılar. Bu nedenlerden dolayı, Ağustos 2008’de Hanover de, Bundeswehr’in 1. Topçu birliğine karşı yürütülen „sommerbiwak“ adın altında düzenlen eylemler gibi doğrudan Bundeswehr’e ve onun savaş hareketlerine ve giderek militaristleşmesine karşı yürütülen aksiyonlar çok büyük bir öneme sahiptir. Ne yazık ki bu tür eylemler ilerici ve demokratik hareket tarafından genelinde küçümsenmektedir. Bahsettiğimiz eylemde, toplumun ve tüm sosyal yaşamın giderek militaristleşmesi, Federal ordunun ‘iç düşmana’ karşı bir çok defa planlanan ve uygulanan eylemleri ve de diğer ülkelerde, ‘hümanist’ kisvesi altında yürütülen Federal Ordunun askeri eylemleri tekrar tekrar teşhir edildi…“ „Hümanist yardım“ ve açık savaş propagandası „Alman emperyalizmi, özellikle de 1990 da DDR’in ilhakından sonra, kendi savaş eylemlerini ve işgallerini daha kolay hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve genişletmeyi başarabildi. Alman emperyalistlerin, ilkin ‘insani yardımlaşma’ yada ‘nazi faşizminden çıkarttığımız dersler’ bahanesi ileri sürerek kendi savaş eylemlerini haklı çıkartmayı adım adım başardılar. Örneğin 1999’daki Yugoslavya savaşında olduğu gibi. ‘İnsanı yardım gerekçesi’ bugünlerde o kadar büyük bir rol oynamasa dahi, bu gerekçe hala kullanılmaktadır. Ama ileri sürülen diğer ‘gerekçeler’ giderek daha büyük rol oynamaktadır bugünkü propagandada. Güya Federal Ordu, işgal edilen ülkelerde, teknik destek veren bir . . . → Read More: Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

2008 02web1

"Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi"???

Nazi terörüne karşı vurdumduymazlığına ve yılgınlığa karşı mücadele!

"Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi"???

“Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi”??? Nazi terörüne karşı vurdumduymazlığına ve yılgınlığa karşı mücadele! “2008′de Almanyadaki durum:Başka ülkelerden gelen insanlar, siyah tenli insanlar, yahudiler, Sinti ve Romalar, engelli instanl, aynı cinsiyete ildi duyan insanlar, evsizler, antifaşistler, antifaşist sendikacılar, tüm bu insanlar gün be gün, naziler tarafından tehtid edilme, takip edilme, tartaklanma ve hatta katledilme tehlikesiyle karşı karşıya durmaktadırlar. Burda “gün be gün” diyorsak bu öylesine söylenim bir kavram değildir. Resmi makamlar bile, Almanya”da günde en az üç nazi saldırısının meydana geldiğini kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Üstelik bu statistiklere, günlük yaşamda nazilerin faşist sembollarla dolaşmaları, nazi-sloganları ve kışkırtmaları dahil değildir. Ve nihayetinde bu yoğun nazi terörü etki göstermektedir. Hem de paradox gibi gözüken bir etki: Doğrudan tehtid altında olanların dışındaki kamuoyunun çoğu bu terörü algılamamakta, buna alışmakta ve almanyadaki durumun doğal bir parçası olarak görmektedirler. Bu tutum kendilerini ilerici olarak gören insanlar arasında dahi giderek yaygınlaşmaktadır. Ama şu bir gerçektir: Kim nazi terörüne kendini ,alıştırırsa’, onun tahammül ederse, iş yerlerinde , okullarda, ünüversitelerde ve sokaklarda bu terörere karşı bir şey yapmıyorsa, o şimdiden yılgınlık içine girmiştir ve demoralize olmuştur.” 2008 Almanyadaki durum: Güçlenen nazi terörü Bu bölümde, aktuel nazi saldırıların ve kundaklamaların kısa bir bilançosu verilmektedir. Örneğin Ludwigshafen’de: ” 3 Şubatta Ludwigshafen’deki bir evde çıkan yangından türkiyeli 9 kadın ve çok hayatını kaybetti. 60′a yakın insan da kısmen ağır yaralandı. Yangının çıktığı koşullar, bunun bir nazi katliamı olduğu yönüne işaret etmekteydi. Alman devleti ise, tüm olanaklarını kullanarak, meydana gelen olayın ,yabancı düşmanlığını içeren bir arka planı’ olmadığını inandırmak için kapsamlı bir kamufule etme . . . → Read More: "Yabancì düşmanlı içeren bir arka plan mevcut değildi"???

Page 2 of 41234