Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Türkçe

Gegen die Strömung – Almanya Devrimci Komünist Partisinin İnşası İçin Yayın Organı

Biz kimiz?

"Gegen die Strömung" ("Akıma Karşı") 1974'de modern revizyonizme karşı, öncelikle de değişik sahte komünist örgütlerin sağ oportünizmine karşı mücadele içerisinde kuruldu. "Gegen die Strömung" "Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!" başlığı altında hareket eden dünya komünist hareketinin ana fikirlerini kendisine berrak bir şekilde temel almaktadır. Bilimsel komünizmin ikna edici bir tarzda kanıtlanmış ilkelerinin; Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in teorik eserlerinin savunulması; dünya komünist hareketinin tarihinin ve Almanya'daki komünist geleneğin tarihinin eleştirici bir şekilde değerlendirilmesi çalısmaları ta başından itibaren "Gegen die Strömung"un çalışmalarında ve yayınlarında öncelikli görevlerinden biridir. Almanya'da isçi sınıfının çoğunlu ile onun müttefiklerinin ortaklasa yapacağı silahlı sosyalist devrimin önünde baş düşman Alman emperyalizmi, Alman militarizmi ve Alman revanşizmidir. Komünizm hedefıne ulaşma uğrunda, proleterya diktatörlüğünü gerçekleştirmek için verdiğimiz mücadelenin ekseninde, alman emperyalizminin teşhiri ve ona karşı mücadele, yeni tipte Komünist bir Partisinin kurulması için yürüttüğümüz mücadelenin ana eksenini oluşturmaktadır.
Aralik 2004

3. Partikonferansi dolayısıyla “Gegen die Strömung”un yayınladığı Mesaj

Bilimsel komünizm kılavuzluğunda hareket eden dünyadaki tüm güçlere:

3. Partikonferansi dolayısıyla "Gegen die Strömung"un yayınladığı Mesaj

 

“Gegen die Strömung”un 1974’te kuruluşundan 30 yıl sonra, Kasım/Aralık 2004’te 3. parti kongresi gerçekleştirildi.

            Bu 30 yıl içinde “Gegen die Strömung”un mücadele ve çalışmalarını niteleyen üç özelliğin, üç bariz belirtinin oluşmuş bulunduğunu düşünüyoruz:

            Birincisi, Marx ve Engels’ten Ekim Devrimi ve Lenin ile Stalin dönemlerine kadarki dünya komünist hareketinin içsel bütünlüğünü modern revizyonistlerin ihanetine karşı yeniden kuvvetle ortaya çıkarmak, Marx ve Engels’in, Lenin ve Stalin’in “danışmanlık vasfini” ideolojik tartışmalarda ön plana yerleştirmek ve geçici bir izolasyonu göze alarak güncel tartışmalarda da bu gelenek ve sürekliliği temsil etmek için büyük zaman, enerji ve emek harcanarak mücadele edildi, hâlâ da ediliyor.

            Sözkonusu süreklilik çizgisini sağlama almaya yönelik bu gerçekten çok kapsamlı çalışma, “Gegen die Strömung”un yürüttüğü mücadelenin ayırdedici bir belirtisidir ve hiç zayıflatılmadan, tersine daha da güçlendirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Kesinlikle sadece teorik bir mesele değildir bu; her şeyden önce, dünya tarihindeki komünist mücadelelerle kurulan içsel bağla, bu mücadele yolunu sürdürme kararlılığıyla ve revizyonizm ve oprtünizme varmayacak bir “yeni” yol bulunamayacağına dair kesin bir yargıyla ilişki içindedir.

            İkincisi, komünist ahlak ile fedakârlık arasındaki, Alman emperyalizmine duyulan nefret ile proleter enternasyonalizmi arasındaki içsel bağlantıyı hem kendi saflarımızda hem de dışarıya yönelik olarak ortaya koyma ve savunma iddiasındayız. Böylece üstlendiğimiz görevlerin ne kadar uzun vadeli olduğunu çok iyi biliyor, ama burjuvazinin başarıyla yürüttüğü kandırma ve kışkırtma manevraları karşısında sözde radikal küçük burjuva eğilimlerce sürdürülen, Almanya’da işçilerin tamamıyla burjuvalaştırıldığı ve buna karşı koymanın imkânsız olduğu şeklindeki yakınmacılığa kendimizi kaptırmıyoruz. Tersine, bugünkü haliyle işçi sınıfının hiç önünde eğilmeden, bu ülkede varolabilecek tek devrimci gücün ancak işçi . . . → Read More: 3. Partikonferansi dolayısıyla “Gegen die Strömung”un yayınladığı Mesaj

internat inf nr 15

tr-other-internat-inf-nr-15

tr-other-internat-inf-nr-15

internat inf nr 14

tr-other-internat-inf-nr-14

tr-other-internat-inf-nr-14

internat inf nr 13

tr-other-internat-inf-nr-13

tr-other-internat-inf-nr-13

internat inf nr 12

tr-other-internat-inf-nr-12

tr-other-internat-inf-nr-12

hungerstreik brosch

tr-other-hungerstreik-brosch

tr-other-hungerstreik-brosch

gemeins stellungn gds partizan

tr-other-gemeins-stellungn-gds-partizan

tr-other-gemeins-stellungn-gds-partizan

doku stalin va

tr-other-doku-stalin-va

tr-other-doku-stalin-va

dokumente zu bp teil xx

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-xx

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-xx

dokumente zu bp teil 4

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-4

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-4

dokumente zu bp teil 2

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-2

tr-other-dokumente-zu-bp-teil-2

polemik

tr-list-polemik

tr-list-polemik

all 2005

tr-list-all-2005

tr-list-all-2005

nr 59

tr-gds-nr-59

tr-gds-nr-59

nr 20

tr-gds-nr-20

tr-gds-nr-20

Page 1 of 41234