Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

nl-other

Plakte | Broschüren | Auszüge

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

nl-polemik

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

Veertig jaar geleden werd het “voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging” door de CP. van China uitgegeven. Waarom de Studie van de geschiedenis van de strijd tegen het Chroestjovrevisionisme van de grootste betekenis is Toen Chroestjov in 1958 op de XXste Partijdag van de C.P.van de Sovjet Unie aankondigde, dat het impérialisme “zijn wezen vreedzaam” zou kunnen veranderen, men zou het vriendelijk en netjes tegemoet moeten treden, dan zou het wel milder worden, en “zou het overwonnen kunnen worden”. Stalin zou veel te hard tegen het impérialisme opgetreden zijn, hij zou een “idioot een misdadiger” zijn geweest, toen juichte het hele imperialistische kamp op een voor nu voor velen onvoorstelbare wijze. Chroestjov liet zieh in de imperialistische media vieren. De in de strijd tegen het Nazifascisme en het wereldimperialisme ervaren communistische partijen in de hele wereld waren eerst – zo Ieek het – allen volledig verlamd. Chroestjov en Kennedy arm in arm, beloften voor beloften na, leugens voor leugens na! Zeven jaar duurde het, zeven zeer lange jaren met veel onderhandelingen en conferenties tussen de communistische partijen, zeven jaar vol met verklaringen, dat ze het met elkaar zogenaamd eens waren, tot eindelijk in juni 1963 de CP. van China als met een donderslag uit heldere h e niel, de hele atmosfeer van bedon en, de revisionistische opmars dienende “eenheid” door een openbaar verbreid document ter discussie Steide: het “voorstel tot een algemene lijn van de internationale communistische beweging”. Over de “polemiek” De revisionistische lijn van de XXste Partijdag van de . . . → Read More: Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

In memoriam Op 10 maart 2005

stierf kameraad Albert Odentahl op de leeftij d van 76 j aar ten gevolge van kanker.

In memoriam Op 10 maart 2005

In memoriam Op 10 maart 2005 stierf kameraad Albert Odentahl op de leeftij d van 76 j aar ten gevolge van kanker. Als verantwoordelijk kameraad voor het orgaan “Gegen die Strömung” heeft hij meer dan 30 jaar zijn kracht gestoken in de opbouw van een werkelijke communistische partij Nog in november 2004, discuteerde hij intensief mee bij het opmaken van de “toetsstenen”, die op de Hie partijconferentie van “Gegen die Strömung” aangenomen werden. Zijn haat tegen het kapitalisme, zijn diepe proletarisch-internationalistische houding, zijn realistische inschatting van actuele zwakten en het fundamentele potentiaal van de strijd der arbeidersklasse, zijn treffende analytische bemerkingen ten aanzien van de racistische en nationalistische ophitsing, zijn door harde Studie gevormde overtuiging van de noodzakelijkheid van het wetenschappelijk communisme zullen wij missen. Zijn jeugd in de Nazi-tijd beleefde kameraad Albert in Keulen in de omgeving van de “Edelweiss-Piraten”, verafschuwd door de HJ (Hitler Jeugd), verheugde hij zieh in de laatste jaren van het Nazi-regime over elke neergeschoten Nazifunctionaris in Keulen. Nadat hij bij de overdracht van broodrantsoenen aan Sovjet-dwangarbeiders aangebracht werd, beleefde hij de realiteit van de Gestapokelder in Keulen. Na 1945 was hij als arbeider in de bouw aan het werk, hij beleefde de verdraaide “denazificatie” in West Duitsland als een procès, waarin zieh de folterende Gestapo- beambten elkaar bevestigden, de gevangenen “steeds beleefd en correct” behandeld te hebben, en op die manier hun plaats vonden in het Westduitse politieapparaat. Zijn bewondering voor de eigenlijke hoofdzake lijke overwinnaars over het Nazifascisme , de so cialistische Sovjet Unie en zijn leger . . . → Read More: In memoriam Op 10 maart 2005

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":

Aan de aan het wetenschappelijk communisme georiënteerde krachten in de hele wereld!

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van “Gegen die Strömung”: Aan de aan het wetenschappelijk communisme georiënteerde krachten in de hele wereld! 30 jaar na de oprichting van “Gegen die Strömung” in 1974 werd nu in november/december 2004 de 3e partijconferentie gehouden. Wij denken, dat zieh in deze 30 jaar drie belangrijke of wel opvallende kenmerken ontwikkeld hebben, die de strijd en het werk van “Gegen die Strömung” karakteriseren: Ten eerste werd en wordt heel veel tijd en energie, veel werk en strijd eraan gespendeerd om de interne samenhang van de communistische wereldbeweging sinds Marx en Engels, via de oktoberrevolutie en het tijdsbestek van Lenin en Stalin tegen het verraad van het moderne revisionisme te herstellen, de “voorlichting” met Mam, Engels, Lenin en Stalin op de voorgrond van ideologische debatten te stellen en in aktüele debatten deze traditie en continuïteit ook tegen de prijs van tijdelijke isolering onveranderlijk te vertegenwoordigen. Het werkelijk omvangrijke werk voor de verzekering van deze continuiteitslijn is een beduidend kenmerk van het werk van “Legen die Strömung”, dat niet verzwakt mag worden, maar juist versterkt moet worden. Dit is geenszins slechts een theoretische aangelegenheid, maar hangt samen met vooral de interne binding aan de wereldhistorísche gebeurtenissen van communistische strijd en de vaste overtuiging deze weg verder te gaan en geen “nieuwe” weg in te kunnen inslaan, die niet in revisionisme en opportunisme eindigt. Ten tweede hebben we de pretentie, de interne samenhang tussen communistische moraal en paraatheid tussen de haat op het Duitse impérialisme en het proletarische internationalisme . . . → Read More: Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":