Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Baskınlar, kötü muamele, suikast ve cinayetler:

tr-bul-2002-04

Baskınlar, kötü muamele, suikast ve cinayetler:

Baskınlar, kötü muamele, suikast ve cinayetler:
Nazi Terörü!
“Son aylarda Nazi terörü tehdidi altında yaşayan insanların durumu daha da zorlaştı. Naziler en az üç cinayet işledi, sayısız saldın ve baskınlar düzenledi.
Diğer yandan, bu Nazi terörünü “fazla önemli saymama ” tavrından doğan tehlike de giderek büyüdü. Bunun nedeni sadece Nazi terörüne karşı her türlü direnişi daha baştan boğmayı amaçlayan burjuva medyasının yanlış bilgi vermesi ve manipülasyonlarından ibaret değildir. Alman emperyalizminin Nazi karşıtı faaliyette bulunanlara yönelttiği baskılarla ve polisin Naziler’i koruma altma almış olmasıyla da sınırlı kalmamaktadır. Biraz da bizim kendimizle ilişkili bir sorun var ortada: Her günkü Nazi terörüne ve her günkü Nazi propagandasına alışmaktan, Naziler ‘e karşı ayrı ayrı verilen mücadelelerin yeterince bağlantı içinde olmamasından ve savaşa yeterince hazır bulunmamaktan oluşan zehir yavaş yavaş birikip üzerimizdeki etkisini artırıyor.”
• Marinus Schoberl’in Naziler tarafından öldürülmesi Bildiride Marinus Schoberl’in Brandenburg’daki Potzlow’da bölge halkının tanıdığı vc zaten işledikleri Nazi suçları nedeniyle hüküm giymiş Naziler tarafından öldürülme olayı ayrıntılı şekilde aktarılmıştır. Politikacıların ve medyanın Potzlow’da “gelişmiş bir sağ hareket olmadığı”nı söyleyerek uyguladığı sorunu örtbas etme taktiği de eleştirilip teşhir edilmektedir.
Bildin bu durumda görevin ne olduğunu belirterek sona eriyor:
“Şu açıktır: Giderek sertleşmiş bulunan Nazi terörüne karşı daha çok ve daha iyi bir bilinçlendirme faaliyeti yürütmeli, daha çok ve daha iyi savaşmalıyız.
Naziler ve nazizme karşı demokrasi kavgasında, ancak militanca bir savunmayla, Naziler ve Nazi ideolojisi karşısında saldırıya yönelik bir mücadeleyle başarıya ulaşabiliriz.” BÜdiride ayrıca “Nazi terörünün son haftalardaki en çarpıcı örnekleri” başlıklı bir kutuda ve “Naziler tarafından öldürüldü” ibaresini taşıyan bir ilana yer verilmiştir.
Aralık 2002/Ocak 2003 tariMi bildiri:
Bilimsel komünizm metinlerini inceleyelim!
Komünizm üzerine ikna edici argümanlar “Komünizme 150 yıldır çamur atılıyor! Bu yetmezmiş gibi, komünizm Karl Marx’in fikirlerinin karikatürü olan bir polis devleti tarafından, yani SSCB’nin, Doğu Almanya’nın ve diğer revizyonist devletlerin sözüm ona komünistleri tarafmdan ağır bir itibar kaybına uğratıldı. Bu sözde komünistler en geç 1950′lerin ortalarında komünizm yolunu terk etmiş, “sosyalizm” maskesi altında Batılı kapitalist devletlerin kötü bir kopyasını oluşturmuş ve sonunda kapitalizmi açıktan açığa yeniden kurmaya girişmişlerdir.
Komünizmin gerçek hedefi nedir aslmda? İnsan “doğası gereği kötü” olduğu için asla ulaşılamayacak boş bir ütopya, güzel ama gerçekçilikten tümüyle uzak bir ideal midir komünizm? Yoksa Nazi faşistlerinin propagandasında söylendiği gibi “sadece kendi çıkarı peşinde koşan Yahudi-Bolşevik komplocuların büyük bir yalanı” mı7 Komünizme atılan çamurlar ve uğratıldığı çarpıtmalar giderek artıyor. Ama bunda şaşılacak bir şey yok: Bugünkü emperyalist biçimiyle korkunç ve ölümcül kapitalizm gerçeği emperyalizmin yok edilmesi, kâra dayanan sistemin ortadan kaldırılması, üretim araçlarının toplumsallaştırması vb. için. yani komünizm için haykırıyor adeta: Ardı arkası kesilmeyen yağma savaşları, sömürü ve yoksulluğun alabildiğine artması ve bunun sonucu olarak her yıl -”bu dünyanın lânetlileri “ne göre, akli düzenlemeler yapılacak olsa(…)

Comments are closed.