Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Alman emperyalizmi polis organi, Zwickel'lerle ve "Bild" gibi yayın organlarının desteğiyle işçi hareketine karşı faşistleştirme sürecini hızlandırıyor?

IG-Metall yönetiminin kendi tüzüklerini ihlal etti: Genel oylamaya gitmeden grevin yarıdakesifmesi!

Alman emperyalizmi polis organi, Zwickel'lerle ve "Bild" gibi yayın organlarının desteğiyle işçi hareketine karşı faşistleştirme sürecini hızlandırıyor?

Alman emperyalizmi polis organi, Zwickel’lerle ve “Bild” gibi yayın organlarının desteğiyle işçi hareketine karşı faşistleştirme sürecini hızlandırıyor?
IG-Metall yönetiminin kendi tüzüklerini ihlal etti: Genel oylamaya gitmeden grevin yarıdakesifmesi!
“1.6.2003 ‘ten 28.6.2003 ‘e kadar tam dört hafta boyunca Saksonya, Brandenburg ve Berlin (Doğu) toplu sözleşme bölgelerindeki metal ve elektronik sanayii işçileri haftada 35 saatlik çalışma süresi ve mevcut ücret anlaşmalarının devam ettirilmesi için greve gitmişti. Demir çelik sanayii işçilerinin aynı döneme rastlayan grevi de bir hafta sürdü. Almanya’da eşit işe eşit ücreti amaçlayan bu haklı mücadelenin zamanı çoktan gelmiş bulunuyordu. Yeni eyaletler olarak anılan bölgelerde aynı işi yapan emekçilerin yüzde 8,6 oranında daha düşük ücret almasına artık son verilmeliydi. Çünkü bu İşçiler 38 saat çalıştıkları halde, 35 saat çalışan Batı ‘daki meslektaşlarıyla aynı ücreti almaktaydı. Grevci işçiler baştan İtibaren hem kapitalist kuruluşların hem de Berlînlİ politikacılar ve burjuva medyasının kışkırtma kampanyalarıyla karşı karşıya kaldılar. ‘Almanlar neredeyse 400 saat eksik çalışıyor’, ‘bölge ölüme sürüklenmekte’, ‘IG-Metall ‘in ardındaki kan izleri’ türünden kışkırtıcı çığırtkanlıklarla grev cephesi parçalanmaya çalışıldı. 28.6.03 günü sonuçsuz kalmış bir pazarlık görüşmesinin ardından IG-Metall başkanı Zwickel basının karşısına çıkıp grevdeki işçileri tam bir şaşkınlığa uğratarak ve zaten çok kısıtlı olan sendika İçi demokratik kuralları ayaklar altına alarak (IGMetall tüzüğüne göre bir grevin yarıda kesilmesi ancak genel oylamayla mümkündür) sendikanın teslim olduğunu açıkladı: Grev başarısız olmuş ve sona erdirilmişti. Burjuva medyasının yeni bir nitelik kazanmış kışkırtma kampanyası, işi ücret mücadelesinin derhal kesilmesini istemeye kadar vardıran burjuva politikacılarının yoğun müdahaleleri, Batı Almanya otomotiv sanayiinde İşçi temsilciliklerini ele geçirmiş derebeylerinin işbirliği ve Zwickel’in IG-Metall yönetimince sonradan onaylanacak antidemokratik bir tavırla grevi sona erdirmesi, Almanya’da işçi hareketine karşı giderek güçlenen faşistleştirme sürecinin göstergeleridir. ” Haklı bir talep olan haftada 35 saatlik çalışma süresi için grevin başlaması Grev, haftada 35 saadik çalışma süresinin sonunda Doğu Almanya’da da uygulanmasını sağlamak için başlatılmıştı. Oysa kapitalist kuruluşlar ücret görüşmelerinden tekrar haftada 40 saate dönülmesini bekliyordu, metal ve elektronik sanayiinde kesinlikle uzlaşma niyetinde değillerdi.
Grev tüm yıldırma girişimlerine rağmen devam ediyor!
Berlin politikacılarının ve burjuva medyasının sürdürdüğü yoğun kışkırtma kampanyasına rağmen, 19.6.2003 tarihinde hâlâ tam 15 işyerinde toplam 11.300 işçi grevdeydi, “Grev kırıcıların Federal Mogul’da da hiçbir şansı yoktu. Bütün yollar kesilmişti. Bu işyerinin yöneticisi Thomas Werner 20.6.03 ‘te şaşkınlık içinde şunları anlatıyordu: ‘Çalışmak isteyenleri bîr otobüsle İşe götürmeyi denedik. 100 metre yolu geçmek tam bir saat sürdü’. ” Batı Almanyalı işçilerin meslektaşlarıyla dayanışma eylemleri Batı Almanya’dan gelen destek son derece zayıftı ama yine de bazı pratik dayanışma örnekleri görüldü.
(…)

Comments are closed.