Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

AEG, Liman, Gate Gourmet şirketleri:İşçilerin grevlerini destekleyelim!

tr-bul-2006-01

AEG, Liman, Gate Gourmet şirketleri:İşçilerin grevlerini destekleyelim!

AEG, Liman, Gate Gourmet şirketleri:İşçilerin grevlerini destekleyelim!
“… AEG Nürnberg’teki işçşiler, Gate Gourmet’deki işçiler, Avrupa’nın birçok limanındaki işçşiler bir grev ve mücadele içindedirler. Ve sanayinin di ğer bölümlerinde de iyice belirgenleşmektedir ki, mücadele ve grevler yürütülmezse, sömürü iyice katmeleşecektir. Kendi mücadelerimizden ilerdeki mücadeler için maksimal derecede dersler çıkar tabilmek için, her mücadele ve her grev tanıtılmalı ve dayanışma içine girilmelidir. Bu mücadelede üç düşmana karşı karşıyayız: Kapitalister, Sendika bü rokratları ve kendi hatalarımız.” Bir yere gitmiyoruz! Burda kalmak için mücadele ediyoruz! İşçiler AEG Nürnberg’in kapatılmasına karşı mücadele yürütüyorlar Bildiri ilkin AEG Nürnberg’deki grev hakkında bilgi vermektedir. Nürberg’de yakınen 1700 arkadaş işletmenin kapatılmasına karşı mücadele yürütüyorlar.
İG-Metal Yönetiminin uzlaşma önerisi: Kapitalistlere yaltanmak anlamına gelmektedir:
İG-Metal yönetimi daha başlangıçta çok kapsamlı uzlaşma teklifinde bulunmuştu:
“Planlanan 15 milyon € ‘tasasrufun’ 12 milyonu işçi ler tarafından karşılanacaktı. Buna karşılık ise işlet me 2010′a kadar kapatılmayacaktı.” Kapitalistelere verilen bu uzlaşma teklifi, 800 işyeri nin ortadan kalması anlamına geliyordu.
Biz nafaka parası için değil, işyerlerimizin kurtarılması için grev yapıyoruz!
19.01.06 Tarihinde işletmenin % 96,35 grev için oy verdi. Hemen ertesi gün, işletmenin kurtarılması hedefiyle sınırsız grev başlatıltı.
İşçi arkadaşlar ta başından itibaren büyük bir dayanışma ile karşılaştılar.
“25.02.06 tarihinde Elektroluks’a bağlı Logistik ça lışanları greve katıldılar. Bu arkadaşlar yeni bir tarif anlaşmasının imzalanması için greve başladılar.” Yürüyüşler, dayanışma mesajları vs. şeklinde daya nışma biçimleri ile grevciler desteklendi.
Liman işçileri çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı başarılı bir biçimde mücadele yürüttüler Liman işçilerinin mücadelesi, Avrupa Parlamontosunun kararlaştırmayı planladığı “Liman servisi yönetmenliğine” karşı yönelmektekydi. Bu yönetmenlik liman işçilerinin çalışma koşullarını kötürleştirmeyi hedeflemekteydi.
“16.01.06 Tarihinde İspanya, Fransa, Belçika, Al manya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, Fin landa, İsveç, Norveç, Portugal, Kıbrıs ve ABD’den(…)

Comments are closed.