Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!

nl-bul-2003-02

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!
5 maart 1953
“Wie Stalin in Duitsland openlijk verdedigt, die heeft, voorzichtig gezegd, een probleetn, ofmisschien wel meerdere problemen! Wie zieh posttief over Stalin uitlaat, ziet zieh geconfronteerd met een reusachtige coalitie van alle reactionaire krachten van de burgerlijke partijen tot revisionisten, trotzkisten en anarchisten. En er is bovendien een enorme berg onwetendheid en onbegrip. Ten eerste is er het onbetwistbare feit, dat onder leiding van Stalin de socialistische Sovjet Unie het leeuwendeel daaraan had, dat het nazifascistische Duitsland overwonnen werd, Alleen al om deze reden zouden alle democratische krachten, die het nazifascisme haten, met een gevoel van dankbaarheid en solidariteit zieh ermee bezig moeten houden, waarom Stalin zo verguisd wordt.
Bovendien is het onbetwistbaar, dat Stalin als theoreticus van het wetenschappelijk communisme principíele werken heeft geschreven, die voor Studie ter beschikking staan, en tegelijkertijd bijna 30jaar aan de top van de socialistische Sovjet Unie en de communistische wereldbeweging gestaan en meegewerkt heeft. ” Over de overwinning op nazi-Du its land wordt uitgelegd:
“Stalin heeft overdrachtelijk gesproken, Hitler z’n nek gebroken … Stalin in Duitsland verdedigen, betekent ook duidelijkheid te verkrijgen over de overeenkomst van Potsdam, het als een democratisch document verdedigen en de schending daarvan aan te kaarten. Stalin zag heel duidelijk, dat na tientallen jaren het Duitse impérialisme zieh weer zou versterken, het Duitse militarisme de kop weer op zou steken en de wereld met nieuwe imperialistische oorlogen zou dreigen. ” Het blijkt, dat Stalin verdedigen betekent, zijn hele bestaande werk te bestuderen. Met betrekking tot de vraag wat na Stalin’s dood gebeurde, betekent dat na de 20e partijdag van de Communistische Partij. y. d.
Sovjetunie, oefenden de “opvolgers van Stalin, vooral Chroestjov en Breschnev in de Communistische Partij v. d.
Sovjetunie een aan Stalin tegenovergestelde politiek van capitulatie uit voor het impérialisme en de verandering van de socialistische Staat in een kapitalistisch land, zelfs in een imperialistische grootmacht, die andere landen overvallen heeft, uitbuitte en onderdrukte. ” Tegen het feit dat grootrussische Chauvinisten zieh tegenwoordig op Stalin beroepen, wordt beklemtoond:
“dat Stalin een vijand van het grootrussisch chauvinisme en een vijand van het antisémitisme, zoals ook van alle reactionaire uitbuiterideologieën was, en Staat in tegenspraak tot zulke huichelachtige lofprijzingen van reactionairen. ” Het pamflet besluit met de bemerking:
“Wij als communistische krachten in Duitsland, strijden met alle kracht voor de verdediging van Stalin in wetenschappelijk communistische stijl en in verband met de nieuwe taken. “(…)

Comments are closed.