Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

5 Mart 1953:Yoldaş Stalin 50 yıl önce ölmüştü. Stalin'i Almanya'da savunalım!

tr-bul-2003-02

5 Mart 1953:Yoldaş Stalin 50 yıl önce ölmüştü. Stalin'i Almanya'da savunalım!

5 Mart 1953:Yoldaş Stalin 50 yıl önce ölmüştü. Stalin’i Almanya’da savunalım!
“Stalin ‘İ Almanya ‘da savunanlar -hafif bir deyişle söylersek- bİrsorunla karşı karşıyadır. Daha doğrusu birçok sorunla! Stalin hakkında olumlu konuşan biri burjuva partilerinden revizyonistlere, Troçkist ve Anarşistler ‘e kadar tüm tepkici güçleri kapsayan devasa bir koalisyon bulur karşısında.
Buna bir de kocaman bir kavrayış sizlik ve bilgisizlik dağı eklenir. Her şeyden önce,tartışma götürmeyen sapasağlam bir olgu var ortada: Sosyalist Sovyetler Birliği Stalin ‘İn gösterdiği yolda İlerleyerek Nazi Almanyası ‘nın yenilgiye uğratılmasında başrolü oynamıştır. Sırf bu bile, Nazi faşizminden nefret eden tüm demokrat güçlerin şükran ve dayanışma duygularıyla harekete geçip neden Stalin ‘in böyle bir iftira yağmuruna tutulduğu konusunu ciddi olarak ele alması İçîn yeterli nedendir. Açık ve yadsınamaz bir başka gerçek de, bilimsel sosyalizmin bir kuramcısı olan Stalin ‘in temel öneme sahip ve İsteyen herkesin incelemesine açık eserler yazmış ve neredeyse 30 yıl boyunca hem sosyalist Sovyetler Birliği ‘nin hem de dünya komünist hareketinin doruğunda yer alıp bunları etkilemiş olmasıdır.” Nazi Almanyası karşısında kazanılan zaferle ilgili olarak bildiride şunlar belirtilmektedir:
“Stalin görsel bir anlatımla söylersek, Hitler’in boynunu kırmıştı. … Stali’i Almanya ‘da savunmak, aynı zamanda Potsdam Anlaşması’nı da demokratik bîr belge olarak savunmak ve nasıl ihlal edimiş olduğunu teşhir etmek demektir.
Stalin birkaç onyıl içinde Alman emperyalizminin yeniden güçleneceğini ve Alman militarizminin başını yeniden kaldırıp dünyayı yeni emperyalist savaşlarla tehdit edeceğini açıkça görmüştü…” Bildiri metninde Staimi savunmanın aynı zamanda onun eldeki tüm eserlerini araştırmak anlamına geleceği açıklanmaktadır. Stalinin ölümünden sonra olanlar ve SBKP 20, Kongresini izleyen gelişmeler hakkında şunlar belirtilmiştir:
“Stalin ‘in SBKP ‘deki ardılları, özellikle de Kruşçovve Brejnev, Stalin ‘in tam tersi bir politikayla emperyalizm karşısında teslimiyetçi birtavra girmiş ve sosyalist devletin kapitalist bir ülkeye, hatta başka ülkelere saldırıp onları sömüren ve ezen bir emperyalist güce dönüşmesine yol açmışlardır.” “Büyük Rusya” şovenisderinin günümüzde Stalin’den yararlanmaya kalkıyor olması karşısında ise şu nokta vurgulanmıştır; “Tüm gerici sömürü İdeoljîierİ gibi büyük Rusya şovenizminin ve antisemitizmin de düşmanı olan Stalin ‘in tavrı, kendisine böyle sahtekârca övgüler yağdıran gericilerin tam karşıtıydı. ” Bildiri şu saptamalarla son bulmaktadır:
“Almanya’daki komünist güçler olarak bizler tam bir kararlılıkla, bilimsel komünizm üslubundan ayrılmadan ve bugünün görevlerini de dikkate alarak Stalin ‘i savunma mücadelesini sürdüreceğiz…”(…)

Comments are closed.