Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

10 Jáar Pufóe eenhttfterreur van Hoyerswerda tot Düsseldorf

nl-bul-2000-04

10 Jáar Pufóe eenhttfterreur van Hoyerswerda tot Düsseldorf

10 Jáar Pufóe eenhttfterreur van Hoyerswerda tot Düsseldorf
“Onder de leuze van de “hervereniging van de Duitse natie” werd door de Duitse imperialisten een in de laatste tientallen jaren nog niet eerder vertoonde nationaal – chauvinistische pogromstemming aangewakkerd, die in Hoyerswerda en Rostock, Mölln en Solingen, Maagdeburg, Lübeck en Düsseldorf z’n hoogtepunt vond. De chauvinistische en racistische ophitsing, de overvallen en moorden op mensen, die de nazi’s als “niet Duits ” beschouwen, hebben zieh sindsdien sterk uitgebreid en zijn al dagelijks gemeengoed geworden. Van beslissend belang is daarbij, de opmars van de nazistische beweging in zijn interne samenhang met de politick en propaganda van de Staat en de politici van het Duitse impérialisme in totaai in te schatten, en hoe deze, na IO jaar “Duitse eenheid” zijn rol als imperialistische grootmacht vooral door de imperialistische agressie tegen Joego Slavi’è ook militair gemanifesteerd heeft. De Duitse imperialisten hebben ook door de monier waarop de inlijving van de DDR doorgezet werd, gedemonstreerd, welk potentiaal van het Duitse nationalisme en chauvinisme ze in relatief korte îijdin Staat zijn te mobilìseren, tot binnen in zogenaamd ‘links vooruitstrevende ‘ hingen. Het bloot leggen van de samenhangen van uitwijzingsterreur door de Staat, nazi – terreur, in bescherming nemen van nazVs door politie en justitie, media – ophitsing door politici tegen vluchtelingen, Roma enz. is beiangrijk om tegen gewenning van deze vervloekte Duitse toestanden in onverbrekelijke solidariteit met alle slaehtoffers van de naziterreur en de repressie door de Staat – voor de achtergrond van de toenemende agressiviteit van het Duitse impérialisme – de strijd niet aileen op lange termijn tegen de uitwerkingen van deze Duitse toestanden te ontwikkelen, maar voor al voor het gewelddadige neerslaan van het Duitse impérialisme, militarisme en revanchisme in de socialistische revolutie te strijden. ” De toename van de naziterreur sederi 1990
wordt in het pamflet gedetailleerd weergegeven in het hoofdstuk “zeven etappes van de naziterreur van Hoyerswerda tot Düsseldorf
*:
1. Pogrom in Hoyerswerda: Tegen Vietnamese en Mozambtkaanse arbeiders(sters) (September 1991) 2. Pogrom in Mannheim-Schönau: Tegen vluchtelingen (mei/juni 1992) 3. Pogrom in Rostock: Tegen Roma en Vietnamezen (m/v) (augustus 1992) 4, Brandaanslagen in Mölln en Solingers: Tegen Turkseimmigrantes(en)(november1992, mei 1993) 5. Klopjacht In Maagdeburg: Tegen Afrikaanse vluchtelingen (mei 1994) 6. Radstische brandaanslag in Lübeck: Tegen Afrikaanse vluchtelingen (januari 1996) 7. Brand- en bomaansiagen in Lübeck en Düsseldorf; Tegen deJoodse bevoiking (maart 1994, mei 1995, Juli 2000) Aansluitend Staat in hoofdstuk “De balans van de naziterreur van 1990 tot 2000″:
“Sinds het begin der negentiger jaren – niet toevallig in dezelfde tijd, waarin de “Duitse een heid” tot stand kwam – was een algemeen kiimaat in dit land ontstaan, dot het mogelijk maakte, systematisch in het hele land nachteiijke aansla gen uit te voeren. Het werd mogelijk door een samenspei van legale nazistische organisaties en(…)

Comments are closed.